Testa dina kunskaper i säkra lyft

Sätt dina lyftkunskaper på prov genom att besvara frågorna nedan. Kunskapstestet består av 10 frågor.

Fråga 1: Vilken av följande bilder visar ett felaktigt lyft? 
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70