Certex Norge och W. Giertsen Services slås ihop i Norge


W. Giertsen Services AS, är en Bergen-baserad tillverkare och leverantör av lyftutrustning och speciallösningar, som från den 1 augusti slås samman med Certex Norge AS. Tillsammans blir de en marknadsledande leverantör av lyftutrustning i Norge. Certex Norge är ett bolag inom affärsområdet Lifting Solutions (tidigare AxLoad) i Axel Johnson International, medan W. Giertsen Services är ett företag i W. Giertsen Group.

Investeringen görs baserad på tillit till att olje- och gasmarknaden kommer återhämtat sig, liksom den underliggande norska ekonomin” säger Certex Norges VD, Harald Hope.

Hope tillägger att förvärvet stärker Certex Norges produktutbud inom lyftok och linskivor, samt erbjudanden inom marknader så som sjöfart, subsea, offshore och onshore. ”Potentialen för dessa tjänster är stor, och vi ser att efterfrågan ökar igen, efter några utmanande år”, säger han.

"Avtalet ger oss ett team med årtionden av erfarenhet och kompetens och en DNV-certifierad tillverkningsenhet.", säger Harald Hope. "De har också ett starkt serviceutbud med egen spooling och rigging kapacitet i den privata hamnen, strategiskt beläget i Nygård Viken, Bergen".

W. Giertsen Services kommer att bli en del av Certex Norway AS, och Certex verksamhet kommer att integreras i W. Giertsen Services nuvarande lokaler. Denna gemensamma anläggningen kommer att skapa möjligheter för befintliga och potentiella kunder för båda bolagen, samt tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för försäljning, inköp och drift.

"I en bransch där konsolidering är nödvändig, ser vi Certex och Axel Johnson International som en perfekt ny ägare, för vidareutveckling av W. Giertsen Services. Våra innovativa linskivor kommer ges större marknadsmöjligheter genom det internationella nätverket hos Certex. Samtidigt kommer våra lyftlösningar fortsättningsvis vara baserade i Nygårdsviken, med ett bredare sortiment och en bredare kundbas”, säger Frank Mohn, VD för W. Giertsen AS.

Förvärvet överensstämmer med Axel Johnson Internationals långsiktiga strategi att bygga starka affärsgrupper i fragmenterade nischmarknader över hela Europa. "Den norska marknaden har många små aktörer", säger Hope. "Företaget är lokalt och följaktligen innebär det norska landskapet att leverantörer fördelas längs kusten från söder till norr. Detta förvärv underlättar behovet av en lokal tjänst, samtidigt som det stöds av infrastrukturen i en mycket större organisation, som kompletterar vår nuvarande verksamhet i Norge , Erling Haug och Certex Norge, genom att ytterligare utöka våra kunderbjudanden.”

Läs mer här – klick.

 

Nyheter

Rss
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70