FIBER & TEXTILA LYFT

Här hittar du vårt sortiment av fiber och textila lyft, i dagligt tal "rep och sling".  Produkter i detta avsnitt är bland annat rundsling, bandsling, textila redskap, bandstroppar, samt storsäckar. Men även marina produkter så som tross & förtöjning samt produkter för virkeslaster. Rundsling, bandsling och bandstroppar används till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov med fördel kombineras med klass 10 eller 12 kättingkomponenter. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset d.v.s skadar inte godset. Textila redskap är mycket flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt. Mjuka lyftredskap är dessutom färgkodade för varje maxlast. Certex tillverkar och distribuerar textila lyftprodukter i hela Europa. Om du inte hittar vad du söker så kontakta oss direkt för förfrågan på specialtillverkade produkter.

STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70