Kätting

 

Dimensionering av kättingredskap

Beräkning av maxlast (WLL) för kättingredskap
Då exakta uppgifter om vikt, lyftvinkel och tyngdpunktsläge föreligger, har man rätt att trigonometrisk beräkna maxlasten enl följande:

2-partigt redskap
WLL (ton) = 2 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

3-4-partigt redskap
WLL (ton) = 3 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

Anm: Om lasten är väl fördelad på alla fyra parterna i ett redskap så kan i undantagsfall följande formel användas:

WLL (ton) = 4 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

β = partens vinkel mot vertikalplanet.

Skarpa hörn

Kantskydd bör användas för att förhindra att skarpa kanter skadar kättingredskapet. En allmän regel är att kantradien (R) bör vara > 2x kättingens diameter. När lyft sker direkt i lyftögla/tapp rekommenderas att en lyftögla/tapp med diameter > 3x kättingens länklängd (delning) används. Vid användning av lyftögla/tapp med en diameter mindre än vad som anges ovan, måste maxlasten (WLL) minskas med 50 %.

Kantradie RR > 2x kätting ØR > kätting ØR = kätting Ø 
Last faktor10,70,5

Användning i ogynnsam miljö

Temperaturpåverkan på maxlast (WLL)

Det bör beaktas noga vilken högsta temperatur som kättingredskapet kan uppnå i drift. I praktiken är detta svårt men underskattning av temperaturen bör undvikas. Tabell nedan sammanfattar de nödvändiga ändringarna av maxlasten (WLL) med hänsyn till temperatur.

Kättingredskap i klasserna 10 och 12 påverkas inte negativt av temperaturer ner till -40 °C vilket innebär att ingen reduktion av maxlasten behövs på grund av detta. I de fall kättingredskap ska användas i temperaturer lägre än -40 °C, bör CERTEX rådfrågas.

Användning av en kättingredskap inom de i tabellen tillåtna temperaturerna innebär inte att maxlasten reduceras för gott. Maxlasten gäller igen när kättingredskapet åter används i normal temperatur. Om ett kättingredskap uppnår temperatur som väsentligt överskrider den maximalt tillåtna enligt tabellen bör det kasseras eller returneras till CERTEX för åtgärd.

Klass
Tillåten last uttryckt i % av max last (WLL)
temperatur (t) Cº
-40 - 200201 - 300301 - 400401 - 475
Last faktor10,70,5
10100Ej tillåtetEj tillåtetEj tillåtet
10+1009075*Ej tillåtet
1210060Ej tillåtetEj tillåtet
*Klass 10+ är endast tillåten upp till t=380°C

Sura förhållanden

Kättingredskap i klass 10 och 12 bör inte användas nedsänkta i syror eller utsättas för sura ångor.

Av samma skäl bör kättingredskap inte varmförzinkas eller utsättas för elektrolytisk ytbehandling utan CERTEX medgivande.

Kemisk påverkan

CERTEX bör konsulteras om redskapen ska utsättas för högkoncentrerade kemikalier och samtidigt hög temperatur.

Belastningstabell för kättingredskap - klass 10

Allmänt: Tabellen anger maxlast för de vanligaste kättingdimensionerna i klass 10 som används till redskap.

KättingMax last (WLL) i ton för kätting klass 10
ØEnkel
2-partig & U-form*
3-4-partig*
Ändlös

16613

16603

16605

16640

16641

16643

16638

16614

mm 

Rakt

Snarat

U-form0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°

Snarat

61,41,122,821,432,122,24
71,91,53,82,651,942,83
82,5253,552,55,33,754
1043,1585,64866,3
136,75,313,49,56,7141010,6
1610820141021,21516
191411,22820143021,222,4
2219153826,519402830
2626,521,25337,126,555,639,742,4
Faktor (KL)10,821,412,11,51,6
*När flerpartiga redskap används i snarat lyft - reducera värdet med 20%

Belastningstabell för kättingredskap - klass 12

Allmänt: Tabellen anger maxlast för de vanligaste kättingdimensionerna i klass 12 som används till redskap.
KättingMax last i ton för kätting klass 12
ØEnkel2-partig & U-form*3-4-partig*Ändlös

31470

31469

31474

16640

16641

16643

16638

16614

mm

Rak

Snarat

U-form0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°

Snarat

72,361,94,723,352,3653,553,75
832,3664,2536,34,54,75
1054107,1510,67,58
1386,31611,281711,812,5
Faktor (KL)10,821,412,11,51,6
*När flerpartiga redskap används i snarat lyft - reducera värdet med 20%

Flerpartiga redskap

Maxlasten på toppöglan ska vara minst samma som för redskapet. Vid 3- och 4-partiga redskap ska maxlasten på toppöglans övergångsöglor vara minst 1,6 gånger den aktuella kättingens maxlast.

VARNING! Om redskapet ska användas vid ett projekterat lyft med mindre lyftvinkel (β) än 45° och därmed högre maxlast än normal märklast måste detta meddelas vid ordertillfället.

Kätting
2-partiga

Längdtoleranser

Den nominella längden (L) ska mätas mellan "dragpunkterna" eller omkretsen för ändlösa redskap.

Den uppmätta längden på varje part ska vara nominell längd med en tolerans av - 0/+2 kättinglänkslängder.

Skillnaden i längd (normalt samma för alla parter) mellan den kortaste och längsta parten i ett flerpartigt redskap, monterat med kopplingslänkar, får inte överstiga 10 mm om redkapet är 2 m eller kortare, vid längre redskap gäller 5 mm/m.

Märkning

Redskapen är försedda med en märkbricka med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd, tillverkningsdatum och CE-märkning.

Allmänt om kättingredskap

Allmänt: Redskap av kätting används där det krävs slitstyrka och bästa hållbarhet. Ett kättingsling är flexibelt. Det går att förkorta, man har många lyftkomponenter att välja på, det tål höga temperature och är lätt att förvara.
Material/Utförande: För tillverkning av kättingredskap ska kortlänkad lyftkätting i lämplig klass användas. I flerpartiga redskap ska alla parter vara av samma dimension och av samma klass. Maxlasten på monterat smide i parten ska vara minst samma som den aktuella kättingens maxlast. Toppögla med övergångsöglor bör alltid användas vid 3- och 4-partiga stroppar.
Säkerhetsfaktor: 4:1.

Kätting
Klass 12
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70