Service

Här finner du vår heltäckande service. Vi utför lingjutningar, smörjning av stållinor, installation av fallskydd, stållinor och lyftanordningar.
Vi kan även erbjuda riggservice till våra marina kunder.

Testbänk

Skandinaviens största testbänk

Med Skandinaviens största testbänk har vi nu ökat vår maxkapacitet på dragprover till 1200 ton.

Vi kan utföra dragtester på exempelvis:
- Stållinor och kätting
- Tågvirke, förtöjningslinor och trossar
- Lyftok och lyftverktyg
- Svetsade eller smidda konstruktioner

Klicka här för att se ett videoklipp på ett dragprov

splitsning.jpg

Underhåll och reparationer

Vi genomför omfattande underhålls- och reparationsarbeten baserat på mångårig praktisk erfarenhet. Typiska underhållsarbeten utförda från våra verkstäder eller fältmässigt är:

- Ingjutning av ändbeslag.
- Linsmörjning.
- Handsplitsning.
- Reparationer av linskivor och block.
- Byte av stållinor.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

Fallskydd

Installation av stållinor och fallskydd

Val av och kvalifierad installation av stållinor och fallskyddssystem inom alla branscher,
t ex:
- Raffinaderier.
- Kraftverk.
- Gruvor.
- Skidanläggningar.
- Sport- och teateranläggningar.
- Fartyg.
- Offshore.
- Broar.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

lifeboat.jpg

Riggservice

Vi har erfarenhet kompletterad med specialutrustning för att utföra kvalificerade lininstallationer. Vi utför besiktningar och provningar av  alla lyftinrättningar, lyftredskap och fallskydd ombord på fartyg. Vi utför även besiktning av livbåtar och rescuebåtar.

Ta kontakt med vårt Göteborgskontor för mer information.

  
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70