Besiktning

Certex besiktning kan hjälpa er att kontrollera lyftredskap, utföra besiktning av fallskydd, linröntgen och sprickindikering. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet och den rätta kunskapen för att hjälpa just ert företag. 

kontroll_service.jpg

Kontroll av lyftredskap

Certex utför årlig kontroll på lyftredskap med hänsyn till AFS 2006:06 som föreskriver att lyftredskap skall  kontrolleras med avseende på säkerhet för användaren.

Vi kontrollerar redskapen okulärt eller t ex med hjälp av oförstörande provning. Samtliga redskap registreras i en handdator av Certex kontroll/service personal, för att sedan lagras i en databas, där du som kund kan nå din rapport enkelt via en inloggning på internet till CertMax+.

Journalen ger dig möjligheter att på ett lättöverskådligt sätt hantera dina lyftredskap.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

Fallskyd_2.jpg

Fallskydd

Certex Svenska AB utför besiktning av fallskyddsprodukter, vi är auktoriserade av de flesta tillverkarna av fallskyddsprodukter.

Vi kommer till er och på plats görs en besiktning, där produkten journalförs och ges ett unikt idnummer. Detta sker en gång om året. Vi utför även montage av fasta fallskyddssystem.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

Sprickindikering.jpg

Sprickindikering

Certex utför oförstörande provning som är en metod som säkerställer att ett lyftredskap är sprickfritt och därmed i god kondition. Redskap som sprickindikeras journalföres och tilldelas ett dokument med data angående redskapet. Även andra föremål sprickindikeras t ex: infästningar i stållinor, bärande konstruktioner osv.

Sprickindikering används där stora påfrestningar kan förväntas uppstå. På så sätt kan en materialutmattning upptäckas i tid.

Vi har även portabel utrustning, vilket möjliggör arbete i miljöer där ström saknas. Vi är certifierade för magnetpulverprovning nivå II och följer kraven i enlighet med SS-EN 4179.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

NDT-test-av-gruvlina.jpg

Linröntgen (NDT Test)

Certex är experter på säkra stållinelösningar.

  • För att vara på den säkra sidan kan vi kontrollera dina linor med vår induktiva magnetröntgen (Magnetic NDT Testing - Non Destructive Testing). På så sätt får du svart på vitt hur dina linor mår. Vi erbjuder även installationshjälp vid nymontage av era stållinor.


Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

  

 
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70