En investering för framtiden och säkerheten


Göstas berättelse

Gösta Granlund har 25års erfarenhet som utbildningsledare och det här är hans berättelse:

"Jag har använt många år i mitt arbetsliv i jobbet som kran-, travers-, och truckförare på varv, stållager samt egen verksamhet vilket därmed gett mig många både positiva och negativa praktiska erfarenheter kring arbete med kranar, traverser, liftar och truckar. Den bredaste kompetensen och kunskapen om säkerheten har dock kommit av åren med utbildning runt om i landet.

Under de senaste 25 åren har jag i mitt arbete samarbetat, genom utbildning och konsultverksamhet, med i stort sett företag ur alla förekommande branscher i landet där lyft sker med kranar, traverser, liftar och truckar.

Detta arbete har bl.a. gett mängder med referenser på vad som, i olyckor och tillbud, inträffat genom åren och framför allt varför det gått fel, sådana exempel analyserar och resonerar vi alltid kring vid Certex kurser. Att delta på någon av våra säkerhetsutbildningar lämnar därför ingen oberörd."

Fokus

Under Certex utbildningar fokuserar vi väldigt mycket på hur olyckor och tillbud inträffar och framför allt varför de sker.

”Allt går igen”, säger man ibland eller ”Inget nytt under solen”.

Erfarenhet är att det inte är de ”svåra” eller ovanliga situationerna som är de farligaste, då det ju oftast är många som tänker till, planerar och förbereder. Riskerna dyker oftast upp i det dagliga arbetet i det man gör ofta.

Varför och hur dyker riskerna upp?

  • Jobbet börjar gå på rutin vilket riskerar skapa slentrian och slentrian skapar risker.

 

I de flesta felbeteenden går det ju trots allt ändå bra, inte tack vare att man gör rätt, utan trots att man gör ett och annat fel. Detta leder till ökat risktagande eller ännu värre att man görs omedveten om riskerna. Därmed en attityd och ett felbeteende som genererar risker i arbetet.

  • ”Jag skulle ju bara”
  • ”Det händer aldrig mig” 
  • ”Det har aldrig hänt” 
  • ”Det går nog ändå”

 

Den slutsats jag dragit av detta är att det allra mesta handlar om attityder, beteende, inställning hos de som vi försöker påverka i våra seminarier och utbildningar.

Alla Certex säkerhetsutbildningar gällande kranar, traverser, truckar, liftar och höghöjdsarbete kretsar kring tre huvudpunkter där tonvikten i varje punkt inte handlar om strikt redovisning av lagtext, eller föreskriftstext, som visserligen är viktig för att veta vad, utan vad som än viktigare, är att göra kopplingar i medvetandet mellan vad, hur och varför.

Jag är helt övertygad om att det är endast så man kan påverka attityder, beteenden och inställningen i sitt eget säkerhetstänkande.


Tre viktiga huvudpunkter i en Certex utbildning


1) Vad är viktigt för säkerheten?

Här ges alla deltagare möjlighet att bidra med synpunkter och erfarenheter direkt från var och ens egen verklighet. En mycket effektiv övning och brainstorming, för att alla ska ”tänka till” och inför gruppen redovisa sin uppfattning och inställning. Bidraget från min sida som kursledare blir här att förmedla vad som gäller avseende lagar, förord-ningar, föreskrifter och interna regler dock med den självklara utmaningen att alltid komma med svar på frågor om hur och varför. Självklart gör jag innan utbildningen tillsammans med arbetsledning en genomgång av företagets risker och interna regler i samband med detta.Säkerhetsregler får aldrig uppfattas att vara regler för reglers skull, utan för säkerhetens skull. Så frågorna om hur och varför och svaren på dessa frågor är enligt min mening ett av de bästa sätten att påverka attityder, beteenden och inställning.

2) Vem är ansvarig för säkerheten?

Det tyngsta ansvaret har du mot dig själv och dina närmaste; flickvän, pojkvän, hustru, man, föräldrar, barn, barnbarn, arbetskamrater m.fl. 2011 kom 61 människor aldrig hem från sina arbeten i livet, hem till sina nära och kära. Med rätt känsla härpåverkas attityder och inställning. Med kunskap, insikt och utbildning följer naturligtvis även juridiskt ansvar, skyldigheter enligt lag och rättigheter enligt lag.

3) Hur och varför påverka säkerheten själv? 

Vem är bäst på att se risker i arbetet? Den som jobbar i verkligheten!

Söka efter och upptäcka risker och faror i din närhet. Påtala och varna. Stanna och avbryta. Klyschan ”Tänk efter före” är välbekant, men tyvärr inte alltid det man gör

-Det är ingen konst att ”tänka efter, efter”. Även i detta kan erfarenheter från verkligheten tala till oss. Jag har genom åren träffat människor som burit på mycket tunga ryggsäckar av skuldkänslor.Träffade en man, 65 år gammal som för 45 år sedan varit med om en fruktansvärd olycka. Vid kursen berättade han om denna händelse mycket berörd och med gråtklump i halsen, om dagen som för mycket länge sedan kom att påverka hela hans liv, då han såg en fara i en lyftsituation men valde att vända ryggen till utan att varna sin arbetskamrat, som miste sitt liv.

Det självpåtagna ansvaret och den skuldkänsla han med gråten i halsen nu gav uttryck för, 45 år senare påverkade alla i gruppen mycket kraftigt och gav oss alla en rejäl tankeställare.

Med känsla av upprymdhet och framtidstro vill jag Gratulera till Er beslutsamhet att satsa på utbildning eller en repetitionskurs för Era travers-, kran-, truck- och liftförare.

En investering för framtiden och för säkerhet.

Lycka till!

 

Prolog

I texten ovan har jag angett mina tankar och mina erfarenheter lite filosofiskt kanske, men även vårt sätt att som utbildningsledare i våra Certex utbildningar alltid sträva efter att bygga på motivation, inställning, beteende och attityder för att därmed påverka och höja säkerheten på våra arbetsplatser.

Jag är därför övertygad om att Ni kommer att finna det Ni söker genom en ”säkerhetsutbildning” levererad från Certex Utbildning.

Då vi alltid ”skräddarsyr” exakt innehåll i en utbildning efter hur det är på Er arbetsplats blir utbild-ningarna helt företagsanpassade utifrån Er verklighet.

Tack för att Du läste denna artikel och jag hoppas att våra vägar möts och jag ser fram emot att få börja förberedelse arbetet och planering hos Er samt att vi får förtroendet att genomföra säkerhetsutbildning eller en repetitionsutbildning för Er personal.

 

Med vänlig hälsning

 g-gronlund2.JPG

Gösta Granlund/Utbildningskonsult

Certex Svenska AB


 
STOCKHOLM
08-758 00 10
GÖTEBORG
031-50 86 50
MALMÖ
040-22 30 40
JÖNKÖPING
036-35 40 80
VARBERG
0340-64 66 40
SKELLEFTEÅ
08-473 54 56
ÖRNSKÖLDSVIK
08-473 54 70