CERTEX vill agera hållbart på flera nivåer. Därför har vi valt att stötta och samarbeta med organisationer som driver projekt inom miljö och social hållbarhet. 

Om har frågor om sponsring och samarbeten, vänligen kontakta CERTEX marknadschef.

Natur & Miljöboken

Att arbeta långsiktigt är en av CERTEX grundvärderingar. Vi har därför valt att samarbeta med Natur & Miljöboken, som lär barnen om natur och en hållbar framtid. Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som delas ut kostnadsfritt till elever i årskurs 4-6. 

Läromedlet är indelat i tre steg för respektive årskurs och följer miljömålen enligt läroplanen. I materialet ingår också en lärarhandledning, med lektionsupplägg, övningar och experiment. 

Bakom Natur & Miljöboken står Svenska Kunskapsförlaget AB. De är ett oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993. Genom att ge ut pedagogiska läromedel och material vill de vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer.

Läs mer om Natur & Miljöboken.