Axel Johnson International      Lifting Solutions

Global närvaro

CERTEX tillhör affärsenheten Lifting Solutions inom Axel Johnson International. Affärsgruppen är en global aktör inom lyftutrustning, stållina, höjdsäkerhet och tjänster. Det fungerar som en grupp företag som levererar stållinor, lyftanordningar, traverskranar och andra lyftprodukter tillsammans med anslutna tjänster

Lifting Solutions har utvecklats snabbt och har vuxit från 0 till 420 MEUR i årlig omsättning sedan 2005, då det första förvärvet gjordes. Idag består Lifting Solutions av 24 marknadsledande företag med +100 servicecenter över hela världen. Tillsammans betjänar företagen kunder inom ett brett utbud av branscher, inklusive offshore, förnybar energi, sjöfart, biltillverkning, hamnar, fiskodling, teknik, massa och papper, gruvdrift samt stål.

Även om Lifting Solutions har en kort historia har bolagen inom koncernen en lång historia i branschen och är välkända och etablerade på sina lokala marknader. Flera har till och med funnits i mer än ett sekel. Tillsammans besitter de en stor resurs av specialistkunskap inom lyft och stållina.

För att läsa mer om bolagen inom Lifting Solutions, besök vår globala hemsida.


 

Stark ägare

CERTEX ingår i Axel Johnson International, en global industrikoncern som förvärvar och utvecklar bolag på strategiskt utvalda nischmarknader, främst tekniska komponenter och industriella processlösningar.

Koncernen är en aktiv och långsiktig ägare vars uppdrag är att driva affärsutveckling och tillväxt. Det bygger och utvecklar grupper av företag med gemensamma strategiska mål, stimulerar gemensamma initiativ och kunskapsdelning. Axel Johnson International har sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. Axel Johnson International har en entreprenöriell kultur där ett decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut. Koncernen har fyra fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och personalutveckling.

Axel Johnson International har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen består av 200 bolag i 34 länder. Axel Johnson International ingår i den svenska familjeägda företagsgruppen Axel Johnson.