The Lifting KnowHow

Med fokus på expertis, kvalitet, säkerhet och service skapar vi de bästa lyftlösningarna för dig som kund. Det, tillsammans med din kunskap, gör att vi kan uppnå säkra lyft och sträva efter att minska antalet lyftrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Vi kallar det The Lifting KnowHow.
 


 


 

Säkrare arbetsplatser

Vår kunskap om lyft är baserad på många års erfarenhet kombinerat med ett brett utbud av kvalitetsprodukter, utbildning, inspektion, service och support. Kunskap är företagets ryggrad och våra medarbetare utbildas kontinuerligt för att kunna tillgodose kundernas lyftbehov. Vi har också tekniska experter som kan hitta lösningar för unika lyft, där standardlösningarna inte är tillräckliga. Vår företagskultur kännetecknas av kunskap om lyft och vår gemensamma ambition är att vår kunskap ska säkerställa en säkrare arbetsplats med noll olyckor i samband med lyft. 

Lifting KnowHow = expertis, säkerhet, kvalitet och service

Expertis är grundläggande i vårt arbete med att leverera anpassad lyftutrustning med högt kundvärde.
Säkerhet är avgörande för en god arbetsmiljö och har alltid första prioritet i de lyftlösningarna vi erbjuder - ur alla aspekter.
Kvalitet står alltid i fokus och anpassas till det specifika lyftet, för att uppfylla kundernas behov och lokala lagar och föreskrifter.
Service är avgörande i vårt arbete för att skapa ett högt kundvärde och vara en bra affärspartner till våra kunder.

Vi använder vårt Lifting KnowHow för att ge dig bästa möjliga servicen och teknisk support. Vi delar med oss av vårt Lifting KnowHow varje gång du kontaktar oss angående ett lyftproblem, oavsett om du bara vill ha råd kring produktval, är med på våra kurser eller använder dig av vårt serviceutbud.