Han började på CERTEX, som då hette Stållinefabriken, i slutet av 1974. I oktober i år firade han 45 år på företaget och fortsätter att jobba, trots att pensionsåldern redan är passerad. Vi ställde några frågor till CERTEX tekniska chef, Lars-Olof Max om hur allt började, hur branschen har förändrats under åren och livet på och efter CERTEX.

Berätta om hur allt startade

– Min far jobbade på CERTEX från 1951 fram till mitten av 90-talet, vilket ledde till att jag fick chansen att sommarjobba här vid ett par tillfällen under min ungdom. I och med detta så lärde jag känna alla på företaget och efter skolan och värnplikten så fick jag ett jobberbjudande. Det komiska var att jag just hade tackat ja till ett annat jobb, så jag fick ringa dem och säga att jag inte kunde börja på måndag då ett annat och roligare jobb hade dykt upp. De var ju inte jättenöjda, om man säger så. Så den 29 oktober 1974 klev jag in som anställd på CERTEX, 21 år gammal.

Lars-Olof, som utbildat sig till gymnasieingenjör, fick de första åren arbeta mycket med provning- och kontroll av förtagets produktion. Efter några år fick han även möjlighet att utveckla logistiken kring produktion- och lager, under en tioårsperiod från mitten av 80-talet var han produktionsansvarig för Täbyenheten och även stållinetillverkningen i Åkersberga. Efter detta har han haft tjänsten som QA- och Teknisk chef.

– Byggandet av Sveriges moderna samhälle innebar en stor efterfrågan på våra produkter och vi levererade stållinor till många olika branscher. Vi öppnade kontor i bland annat Göteborg, Malmö, Sundsvall och Jönköping och vi hade över 100 anställda vid den tiden – det var fantastiskt roligt att vara en del av den utvecklingen.

Vad skulle du säga är de största skillnaderna från då till nu?

– Det finns flera skillnader, men en av de största är att hela branschen har blivit mer reglerad och komplex än tidigare. I och med EU-inträdet 1995 fick vi nya, europeiska direktiv vilket innebar hårdare regler för bland annat dokumentation, ISO-certifieringar och bruksanvisningar. Direktiven var sammanställda på totalt 28 sidor, men det följde med en bilaga som förklarade innebörden av själva direktiven på ytterligare ca 400 sidor. Då var det verkligen en utmaning att hitta rätt bland paragraferna.

En annan stor skillnad är utvecklingen av nya stålkvaliteter och textila material. Allt har blivit lättare, starkare och säkrare genom åren. Det som kanske var omöjligt igår är fullt möjligt idag och vi kommer att se en fortsatt mycket intressant utveckling i branschen framöver.

En tredje viktig skillnad är att transportsektorn har utvecklats och att logistiken är annorlunda idag. Hanteringen av gods är mer effektiv jämfört med tidigare, där omlastning och transport tidigare tog längre tid. Idag finns helt andra möjligheter inom logistikflödet och dessutom finns andra förväntningar på leveranstiden hos kunden.

Vad är och har varit det bästa med ditt jobb?

– Det bästa har varit att jag har fått mycket frihet under ansvar, från ledning och chefer att göra saker och jobba i verksamheten på det sätt som jag har ansett varit det rätta. Detta har gjort att jag har känt att jag har utvecklats, känt delaktighet och i slutänden valt att stanna i bolaget under dessa 45 år.

Vilket har varit det mest minnesvärda projektet under alla dessa år?

– Något som jag ofta känner stolthet över att ha fått vara en del av är Globen-bygget i slutet av 80-talet. Varje gång jag ser Globens siluett tänker jag tillbaka på de utmaningar vi ställdes inför och hur vi löste dem tillsammans. Det var många sena kvällar och alla inblandade gjorde verkligen sitt yttersta för att färdigställa arenan i tid. Som grädden på moset fick vi senare även förtroendet att vara med vid byggandet av gondolbanan SkyView under 2009-2010, vilket var en utmaning i sig.

Vilka utmaningar ser du i framtiden?

– Jag tror att den största utmaningen för företagen i vår bransch ligger i att behålla erfarenhet och kompetens. Flera företag står inför ett generationsskifte där många långtidsanställda går i pension och den yngre generationen kanske är lite för rastlösa och gärna hoppar runt bland bolagen i branschen. Här måste alla bli bättre på att vårda framförallt de yngre i personalen så att de känner att de utvecklas och är en viktig del i företagets framgångar.

Du har uppnått pensionsålder och lämnar nu över din tjänst till Patrik Söderberg. Ska du gå i pension nu?

– Jag har väl insett att jag inte är den som bara hänger in kavajen och går ut på golfbanan som pensionär, så målet är att istället ha ett lite mer flexibelt schema framöver. Jag kommer att gå ner lite i tid och flytta över till en annan division inom Lifting Solutions Group. Där kommer jag att delta i ett samordningsprojekt av våra databaser och artikelregister för alla våra europeiska bolag.

Din dotter Emma jobbar även på CERTEX. Tror du hon kommer att stanna i företaget i 45 år?

– Nja, på ett sätt är det ju ett mycket bra betyg att jag har känt att jag har velat stanna i företaget under alla dessa år, men vi får väl se vad hon känner i framtiden. Hon är ju nu den tredje generationen och trivs väldigt bra, så vi får se om vi når upp till 100 år totalt, avslutar Lars-Olof.