Användningsområde: Sling för för-slingning av virkespaket.
Utförande: Splitsad ögla (5+5 instick)i var ände eller splitsad ändlös (10 instick).


*Använd alltid spridare med en längd som motsvarar ca 2/3 av genomsnittliga virkeslängden vid lyft med syntetsling.
*Var noga med att placera slingen så att tyngdpunkten kommer så nära mitten som möjligt.
*Undvik att placera slingen så att risk att de kan ”rulla” över stålbanden föreligger.
*Förvara aldrig tågvirkessling utomhus i längre perioder, tågvirke åldras och förlorar kapacitet.
*Se till att alla sling alltid granskas noggrant av utbildad personal före användning.
*Var noga med att kontrollera vikten på virkespaketen. När det gäller lyftsäkerhet är snittvikten ointressant, endast maxvikt är av intresse.
*Se till att placera slingen på kajen så att ingen risk för överkörning av truckar eller liknande kan förekomma, överkörda sling ska genast kasseras.
*Glöm inte att reducera maxlasten på slingen för lyftvinklar, liten radie på krokar o s v.

  • Material: Polypropylene 3-slaget.
  • Märkning: Slingen är försedda med en brun etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast och längd.
  • Säkerhetsfaktor: 6:1
Välj en rad från tabellen nedan och klicka sedan på knappen "Lägg i offert" för att skicka offertförfrågan.
Art.nr Max last (WLL)
ton
Längd (m) Utförande Färg Dim (mm) WLL in tons Straight lift WLL in tons Choke lift WLL in tons Basket lift 0° WLL in tons Basket lift 0 - 45° WLL in tons Basket lift 45°- 60° CAD
12.90PPS55517F 1,7 5,5 eye-eye black 28 1,7 1,4 3,4 2,4 1,7
12.90PP55534F 3,4 5,5 endless green 28 3,4 2,7 6,8 4,8 3,4
* Andra maxlaster och längder offereras.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned