CERTEX avdelning för trading är specialiserad på leverans av alla typer av marin utrustning, reservdelar och förnödenheter för maskinrum, däck och pentry till fartyg över hela världen. Uppsamling av reservdelar och förnödenheter kan ske på vårt lager i Göteborg. Vi erbjuder också speditionsservice och avsändning till fartygets anlöpningshamn.

Här anges ett urval av reservdelar och utrustningar, som utöver CERTEX bassortiment, kan levereras från vår tradingavdelning. För huvud- och hjälpmaskin, kompressorer, reningsverk, pumpar, AC-anläggningar, kranar, pannor, värmeväxlare, kök, ventiler, instrument, kylanläggningar, kolvringar, lager, gas- och oljebrandsläckare, rör och kopplingar samt verktyg.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned