Användningsområde: Sling för för-slingning av virkespaket.
Utförande: Ändlösa

  • Material: Polyester
  • Märkning: Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast och längd.
  • Säkerhetsfaktor: 5:1

Välj filter

Visa fler filter