Användningsområde: Sling för för-slingning av virkespaket.
Utförande: Ändlösa

  • Material: Polyester
  • Märkning: Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast och längd.
  • Säkerhetsfaktor: 5:1
Välj en rad från tabellen nedan och klicka sedan på knappen "Lägg i offert" för att skicka offertförfrågan.
Art.nr Max last (WLL)
ton
CAD
12.90DI05523F 2,25
* Andra maxlaster och längder offereras.

Ladda ned CAD-fil

Ladda ned CAD-fil genom att välja önskad produkt i tabellen ovan och önskat format i rullisten nedan. Klicka på "Hämta CAD". När mätaren har nått 100% kan du klicka på ikonen för att ladda ned filen. Observera att CAD-filer endast finns tillgängliga om ikonen till höger i tabellen ovan är färgad.

Hämta CAD
Ladda ned