Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt användande av fallskydds utrustning och förankringspunkter Fokus ligger på att arbeta säkert på tak och bygga säkra förankringspunkter samt självevkuering över kant.

Förkunskaper
Inga

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001:1,1993:3. Deltagarna skall efter kursen kunna använda fallskyddssele, genomföra en egenkontroll av utrustningen samt ha kännedom teoretiskt och praktiskt rörande godkända förankringspunkter. Samt kunna utföra själv evakuering

Teori

  • Lagar och normer CE- och EN märkning?
  • Terminologi
  • Materialkunskap
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?

Praktik

  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
  • Arbetsmoment
  • Självevakuering över kant
  • Kamraträddning

Kurslängd:
8h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned