Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt användande av fallskydds utrustning och förankringspunkter. Självevkuering över kant och kamraträddning

Förkunskaper
Inga

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001:1 Deltagarna skall efter kursen kunna använda fallskyddssele, genomföra en egenkontroll av utrustningen samt ha kännedom teoretiskt och praktiskt rörande godkända förankringspunkter. Samt kunna utföra själv evakuering och kamraträddning.

Teori

 • Lagar och normer
 • CE- och EN märkning
 • Terminologi
 • Materialkunskap
 • Riskanalys, räddningsplan
 • Vad kan användas som förankringspunkt?
 • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?

Praktik

 • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
 • Arbetsmoment
 • Självevakuering över kant
 • Kamraträddning

Kurslängd:
8h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned