Global Wind organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dem att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.

Förkunskaper
Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training. Det finns inga formella behörighetskrav för kursen
Kursen rekommenderas för:
• Vindturbinägare och / eller operatörer
• Vindturbintillverkare
• Installation och underhåll
• Underleverantörer
• Personer som vill komma in i vindkraftssektorn.

Kursmål
Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:
Vikten av att utföra första hjälpen på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav på deras geografiska läge och enligt ERC och AHA riktlinjer. Identifiera och förklara normal funktion, normala tecken, funktioner och symptom på allvarliga och mindre skador och sjukdomar relaterade till den mänskliga kroppen.Rätt ledning i en nödsituation i ett vindkraftverk generator miljö. Korrekt användning av livräddande första hjälpen med den primära undersökningen L-A-B-C-D-E. Korrekt användning av en automatisk extern defibrillator (AED). Korrekt användning av första hjälpen-utrustning i en nöd situation.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:
• Global och regional lagstiftning.
• Riktlinjer Första hjälpen
• Risker och faror.
• Anatomi, struktur, funktioner och symtom.

Användning av första hjälpen i -
• nödsituationer.
• Allvarlig / mindre sjukdom och skador.
• Hantering av en incident.
• Säkerhetstänkandet i en nödsituation.
• Räddningsteam.
• Primära och sekundära incidenter.
• Livräddande första hjälpen.
• L-A-B-C-D-E principer och primär undersökning.
• Hjärt-lungräddning och arbetsmetoder.
• Rutiner AED säkerhet och korrekt användning av en AED.
• Hantera mindre och allvarliga tillbud.
• Psykologisk första hjälp.
• Demonstration av första hjälpen-utrustning.
• Scenario baserad utbildning

Kurslängd:
16h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned