Global Wind organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dem att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.

Förkunskaper
Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training. Det finns inga formella behörighetskrav för kursen
Kursen rekommenderas för:
• Vindturbinägare och / eller operatörer.
• Vindturbintillverkare.
• Installation och underhåll
• Underleverantörer.
• Personer som vill komma in i vindkraftssektorn.

Kursmål
Syftet är att ge deltagarna medvetenhet genom teoretisk och praktisk utbildning för att uppmuntra till en positivt ergonomiskt arbetsbeteende.
Utföra ett ergonomiskt arbetsbeteende verksamhet på ett säkert sätt i vindturbinindustrin i enlighet med Global Wind organisationen (GWO) Basic Safety Training (BST) Manuella Handling. Standard.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:
• Vikten av att utföra korrekt ergonomiska arbetsuppgifter på ett säkert och riktigt sätt.
• Identifiera aspekter av sina arbetsuppgifter som skulle kunna öka arbetstagarens risk att utveckla muskel / skelettskador.
• Visa förståelse för säkra rutiner för ergonomin i arbetslivet, inklusive korrekt hantering av utrustning.
• Identifiera tecken och symtom på skador i samband med dåliga ergonomiska tekniker och ha kunskap om rapporterings metoder.
• Visa en problemlösning strategi för ergonomi i en vindkraftverks miljö.
• Demonstrera ergonomi för att minska riskerna.

Kurslängd
4h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned