Global Wind organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dem att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.
Förkunskaper
Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training. Det finns inga formella behörighetskrav för kursen
Kursen rekommenderas för:
• Vindturbinägare och / eller operatörer
• Vindturbintillverkare
• Installation och underhåll
• Underleverantörer
• Personer som vill komma in i vindkraftssektorn

Special krav
Deltagare skall ha ”tjänstbarhetsintyg” i enlighet med AFS 2005:6 samt
AFS 2014:23 kontakta oss så kan vi förmedla kontakt med läkare alt. kolla med er företagshälsovård för bokning! Tjänstbarhetsintyg skall uppvisas för alla deltagare vid kursstart.

Kursmål
Syftet med denna kurs är att ge deltagarna de nödvändiga grundläggande kunskaper och färdigheter genom teoretisk och praktisk utbildning för att använda grundläggande PFPE och utför säkert arbete på hög höjd, samt utföra en säker grundläggande räddnings aktion av en nödställd i en avlägsen vindkraftverk miljön i enlighet med Global Wind organisationen (GWO) Basic Safety Training (BST) arbete på hög höjd standard.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:
• De faror och risker som är förknippade med arbete på hög höjd, som är specifika för vindturbingeneratorer (WTG) .
• Ha en förståelse av aktuell nationell lagstiftning om arbete på hög höjd.
• PPE identifiering, inklusive identifiering av europeisk / Global standard märkningar t.ex. sele, hjälm, stödlinor mm
• PPE inspektion, service, lagrerhållning av relevant PFPE, t.ex. sele, vertikala glidlås och arbetspositioneringsutrustning .
• Användning av relevanta PFPE, t.ex. sele , vertikal fallskyddssystem och arbetspositioneringsutrustning .
• Korrekt identifiering av ankarpunkter och korrekt klättring i stege.
• Säker nödevakuering och användning av evakueringsanordningar.
• Räddningssituationer i vindturbingeneratorer och använda räddningsutrustning effektivt.

Kurslängd
16h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned