Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö och jobbar på en skidanläggning med linabanor eller kabinbanor. Om arbetet sker i master och stolpar över 13 meter krävs Arbets-EKG samt godkänd hälsoundersökning. Deltagare måste vara över 18 år.

Förkunskap:
Mast-certifikat, krav på läkarundersökning enligt AFS 2005:6

Kursmål:
Deltagerna ska efter kursen kunna utföra evakuering och kamraträddning från linbanor eller motsvarande.

Teori:

  • Lagar och normer
  • Materialkunskap
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?

Praktik

  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning
  • Arbetsmoment
  • Evakuering av person från stollift eller motsvarande.


Kurslängd:
8h

Index:

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned