Denna kurs är en krav kurs enligt AFS 2000:6 för alla som arbetar i mast eller höga stolpar. Deltagaren ska vara minst 18 år.

Förkunskaper
Krav på läkarundersökning enligt AFS 2005:6

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001:1, 2000:6. Deltagarna skall efter kursen kunna använda fallskyddssele, genomföra en egenkontroll av utrustningen samt ha kännedom teoretiskt och praktiskt rörande godkända förankringspunkter, kunna utföra själv evakuering och kamraträddning samt kunna utföra materialhissning.

Teori

 • Lagar och normer
 • CE- och EN märkning
 • Terminologi
 • Materialkunskap
 • Riskanalys, räddningsplan
 • Vad kan användas som förankringspunkt?
 • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
 • Högfrekvent strålning?

Praktik

 • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
 • Klätterteknik
 • Användning av glid sko i vajer och skensystem
 • Nedtagning av nödställd
 • Självevakuering
 • Hissning av gods

Kurslängd:
16h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned