Denna kurs vänder sig till personer som behöver mer kunskap i räddning inom alla yrkeskategorier. Effektiva och säkra räddningstekniker är en förutsättning för att vara en effektiv och snabb hjälp till en nödställd.

Förkunskaper
Fallskydd bas

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001:1 kunna genomföra en komplicerad räddningsaktion med ett team.

Teori

  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?
  • Olika räddningssituationer
  • Räddnings scenarios (team)

Praktik

  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
  • Kamraträddning
  • Team räddning
  • Göra riskanalyser och räddningsplaner

Kurslängd
16 h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned