Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level II. En kandidat som klarar examen på Level II har en mer ingående kunskap om riggning,räddning och mekaniska utväxlingssystem.

Förkunskaper
Kandidaten ska vara 18 år. Minst 500 dokumenterade timmar i 2 repsystem i Sprat systemet. Kandidaten bör vara vid god hälsa och normal tränad då utbildningen är fysisk krävande.

Kursmål
Förbereda kandidaten för de ställda utbildningsmål angivna i (Sprat safe practice samt certification requirements)

Teori

 • Dokumenten Safe Practice for Rope Access work, samt Certification Requirements
 • God Förståelse av: -Relevanta myndighetskrav
 • -Hur SPRATs Level I-III system är uppbyggt
 • -Vilka färdigheter/skyldigheter respektive level har
 • -Olika access metoder och vilka risker de innebär
 • -Hur man fyller i sin loggbok, utrustningslogg samt riskanalyser och räddningsplaner
 • -Inspektion, användning och begränsningar för utrustning
 • -Safety checks
 • -Access-, Hazard- och Safe zones
 • -Fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
 • -Hantering av suspension (trauma)syncope/intolerans

Praktik

 • Klättra/fira och gå över en kant.
 • Byta från firningsläge till klättringsläge.
 • Byta rep-par.
 • Passera knutar, rebelays och redirects.
 • Knopar
 • Klättra med falldämparlinor.
 • Räddning i firningsläge, klättringsläge
 • Firning av last och människa
 • Horisontell klättring
 • Mekaniska utväxlingssystem
 • Avancerad riggning
 • Pull through anchors.
 • Pitch head haul med räddningsrep
 • Cross hauling

Kurslängd
40 h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned