Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level III.
En kandidat som klarar examen på Level III Supervisor har det övergripande ansvaret för säkerheten på en Rope Access arbetsplats och har fördjupad kunskap inom riggning, räddning och utformande av arbetsbeskrivningar och riskanalyser.

Förkunskaper
Kandidaten ska vara 18 år. Minst 1000 dokumenterade timmar i 2 repsystem i Sprat systemet. Kandidaten bör vara vid god hälsa och normal tränad då utbildningen är fysisk krävande. Första hjälpen certifikat.

Kursmål
Förbereda kandidaten för de ställda utbildningsmål angivna i (Sprat safe practice samt certification requirements)

Teori

 • Dokumenten Safe Practice for Rope Access work, samt Certification Requirements
 • Säkerhetsställa -Relevanta myndighetskrav
 • -Hur SPRATs Level I-III system är uppbyggt
 • -Vilka färdigheter/skyldigheter respektive level har
 • -Olika access metoder och vilka risker de innebär
 • -Hur man fyller i sin loggbok, utrustningslogg samt riskanalyser och räddningsplaner
 • -Inspektion, användning och begränsningar för utrustning
 • -Safety checks
 • -Access-, Hazard- och Safe zones
 • -Fallfaktor, fångryck och krafternas parallellogram
 • -Hantering av suspension (trauma)syncope/intolerance
 • -Konsekvent och korrekt kommunikation i teamet
 • -Att dokumentation av arbetet: Loggbok, riskanalys och arbetsbeskrivning samt att detta efterlevs av medlemmarna i teamet
 • -Access-, Hazard- och Safe zones.
 • -Arbetsgivarens riktlinjer för Rope Access arbete efterlevs.

Praktik

 • Klättra/fira och gå över en kant.
 • Byta från firningsläge till klättringsläge.
 • Byta rep-par.
 • Passera knutar, rebelays och redirects.
 • Knopar
 • Klättra med falldämparlinor.
 • Räddning i firningsläge, klättringsläge, förbi knopar,redirect,rebelay, aidtraverse, rope to rope.
 • Firning av last och människa
 • Horisontell klättring
 • Mekaniska utväxlingssystem
 • Avancerad riggning
 • Pull through anchors.
 • Nedsänlbara system.
 • Pitch head haul med och utan räddningsrep
 • Cross hauling, guide lines, high lines.
 • Skriva riskanalyser och räddningsplaner.

Kurslängd
40 h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned