1-dags utbildning, Företagsanpassad

Fortlöpande tillsyn av alla lyftredskap beslutades av Arbetsmiljöverket som en skyldighet att utföra enl AFS 2006:6.

Vår utbildning hjälper till att lägga upp ett effektivt system för detta arbete att genomföra regelbundna dokumenterade kontroller av lyftredskap.

Kursen inkluderar programvara för dokumentering och uppföljning mm, "Fortlöpande tillsyn i Praktiken".

Fortlöpande tillsyn ska göras på alla typer av lyftredskap.
"Dokumenterad tillsyn som görs efter bestämd tidsintervall".

Ur innehållet:

• Lagar, föreskrifter, normer gällande kontroll & tillsyn
• Genomgång av kassationsgränser och kontrollpunkter för olika typer av lyftredskap
• System för fortlöpande tillsyn; demo av dataprogrammet
• Praktiska övningar, där vi gör kontrollerna i verkligheten

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned