2 dagars utbildning.

Traversförarutbildning med certifiering. Intern företagsutbildning som anpassas efter företagets behov.

Årligen dör och skadas många människor vid användning av lyftanordningar. Med kunskap och säkerhetstänkande kan olyckor förebyggas. Genom en utbildning där traversföraren lär sig bli riskmedveten och får dokumenterade kunskaper kring användandet bidrar utbildningen till en säkrare arbetsplats.

Mål
Efter kursen ska deltagarna känna till vilken lagstiftning som gäller, hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar, vilka kassationsnormer som gäller hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert sätt i praktiken. Erhålla dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Viktiga punkter ur innehållet:

 • Ansvar och skyldigheter som traversförare.
 • Vilka lagar,föreskrifter och bestämmelser gäller för användning av lyftanordningar?
 • Säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
 • Förares kommunikation med lastkopplare och signalman.
 • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
 • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
 • Säker koppling av lyftredskap.
 • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
 • Många tragiska händelser analyseras och diskuteras som varnande exempel.
 • Teoretiskt skriftligt prov.
 • Praktiskt prov; hantera levande krafter-körteknik, planerig av lyftet samt lastkoppling.


Vid godkänt prov erhåller förare förarcertfikat.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned