Support

Ta del av vårt KnowHow

Vi använder vårt Lifting KnowHow för att ge dig bästa möjliga service och teknisk support. Här har vi samlat vår kunskap för dig att ta del av. Läs om några av våra intressanta kundcases, artiklar om lyft och fallskydd eller se vår samling av Lifting KnowHow-filmer som ger tips för korrekt använding av stållinor och lyftredskap. Behöver du mer support? Kontakta oss eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig-


 

Vad Lifting KnowHow innebär

Lifting KnowHow = expertis, säkerhet, kvalitet och service

Expertis är grundläggande i vårt arbete med att leverera anpassad lyftutrustning med högt kundvärde.

Säkerhet är avgörande för en god arbetsmiljö och har alltid första prioritet i de lyftlösningarna vi erbjuder - ur alla aspekter.

Kvalitet står alltid i fokus och anpassas till det specifika lyftet, för att uppfylla kundernas behov och lokala lagar och föreskrifter.

Service är avgörande i vårt arbete för att skapa ett högt kundvärde och vara en bra affärspartner till våra kunder.Våra artiklar om lyft och fallskydd

Vår kunskap om lyft och fallskydd är baserad på många års erfarenhet. Detta är kunskap som vi delar med dig, för att vi tillsammans ska uppnå en säkrare arbetsplats och en hållbar användning av produkter inom lyft och fallskydd. 


 


                                                                                                            

                                                                                                                                                    

Rekommendationer till dig som arbetar med lyftutrustning

Vår serie av Lifting KnowHow-filmer ger tips och rekommendationer för dig som hanterar lyftutrustning. Vår strävan är att dela med oss av så mycket kunskap som möjligt till våra kunder, så att vi tillsammans kan arbeta mot en arbetsmiljö där olyckor i samband med lyft inte förekommer.


 

Har du frågor?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster så som service, inspektion och utbildning. Tjänster som finns till för dig eller din personal – för att utveckla kunskaper inom lyft, för nödvändig service och ökad produktlivslängd och för er säkerhet på arbetsplatsen.

Produkter 

CERTEX erbjuder dig ett stort sortiment av produkter inom lyft och fallskydd. Vi har kunskapen, tjänsterna och produkterna för att göra varje lyft så enkelt, smidigt och säkert som möjligt.

Specialprodukter

Vissa situationer kräver unika lyftlösningar, som inte standardsortimentet av lyftkomponenter kan tillgodose. För de projekten erbjuder CERTEX specialkonstruerade lyftok och lyftverktyg anpassade efter din verksamhet och dina behov.