Grunderna för ett personligt fallskyddssystem

Lagstiftningen säger: 
” Varje arbetstagare som skall utföra arbete som är beläget 2 meter eller mer över en underliggande nivå skall vara skyddad från fall genom användning av skyddsräcken, säkerhetsnät eller ett personligt fallskyddssystem.” När du arbetar på hög höjd gäller det att följa direktiv 89/686/EEG, AFS 1996:7/2006:7 och Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160.

Vi har indelat grundkomponenterna i punkterna 1, 2, 3 och 4
Punkterna 1,2,3 och 4 bildar tillsammans ett fullt personligt fallskydd och kan om det används rätt mildra eller förhindra skador vid ett fall. Men detta gäller bara om alla 4 punkterna är uppfyllda, enligt gällande normer, och används tillsammans - först då är det ett komplett personligt fallskydd.

1. Förankringspunkt
Förankringspunkten styrs av SS-EN 795, när det gäller personligt fallskydd och dess förankring. En förankringspunkt kan vara en balk, ställning, svetsad konstruktion, temporär horisontell lina eller liknande. Denna standard säger att förankringspunkten måste hålla för en statisk belastning på minst 12 kN under 3 minuter. Förankringspunkten bör placeras så högt som möjligt för att minimera riskerna vid fall och så vertikalt som den kan i förhållande till arbetsstället för att undvika pendlingseffekter och kontakt med underliggande nivåer vid ett eventuellt fall.

2. Kopplingsanordning
Kopplingsanordning är den detalj som sammanbinder förankringspunkten med falldämpningsutrustningen och helselen. En kopplingsanordning kan vara ett bandsling, en stållina eller en karbinhake, vad som krävs är att den uppfyller kraven enligt SS-EN 362 och klarar en belastning med minst 15 kN under 3 minuter.

3. Falldämparlina och block
Falldämpningsutrustningen är länken mellan kopplingsanordningen och fallskyddsselen. Den hjälper till att begränsa fallet för användaren och säkerställer att kroppen inte utsätts för en belastning högre än 6 kN. Utrustningen kan bestå av t.ex. falldämparlina, falldämpare eller förankringslina med block eller glidlås. Det är viktigt att beräkna den potentiella fallhöjden för att välja rätt utrustning. Stötdämpande enheter måste uppfylla EN 355.

4. Fallskyddssele
Fallskyddsselen är den del av det personliga skyddssystemet som bärs av användaren. Valet av sele beror på användning, miljö och typ av arbete, men endast helsele är godkänd som fallskydd. Det är viktigt att selen sitter
på ett sådant sätt att användaren hålls fast vid ett fall och inte riskerar att glida ur selen. Fallskyddsselen måste uppfylla kraven i EN 361.