Reparbete/yrkesklättring som accessmetod | © Klätterteknik AB

Reparbete, eller yrkesklättring, är en effektiv, säker och miljövänlig arbetsmetod. Den är etablerad i stora delar av världen och växer snabbt i Skandinavien. CERTEX erbjuder reparbete, tillsammans med dotterbolaget Klätterteknik, som en komplett tjänst till kunderna, något som är mycket uppskattat.

Helhetslösningen innebär att vi, oavsett arbetets art, genomför hela projekt från början till slut. Från planering, projektledning, konstruktionsberäkning och åtkomst till utförande. Genom hela projektet har kunden en och samma kontaktyta, vilket många värdesätter. 

Åtkomstmetoden reparbete gör att arbeten kan utföras snabbt och säkert där traditionella metoder kan vara tidskrävande och i vissa fall omöjliga att använda på grund av svår access. Jobb utförda med yrkesklättrare ger därtill en positiv miljöeffekt, vilket för många kunder är skäl nog att använda Klätterteknik. Genom reparbete och innovativa lösningar har de mindre antal personaltransporter och behöver inte köra byggställningar, kranar eller liftar till och från arbetsplatserna.

Läs mer om reparbete på Klättertekniks hemsida.