Tillsammans med dotterbolaget Klätterteknik erbjuder Certex tjänsten reparbete. Reparbete, rope access eller industriklättring är en väl etablerad metod och bransch i stora delar av världen och växer nu även snabbt i Skandinavien. Det finns många anledningar till att fler och fler får upp ögonen för denna åtkomstmetod.

En av anledningarna till att våra kunder väljer Klätterteknik som leverantör av höghöjdsarbeten är att vi erbjuder en helhetslösning där våra kunder får projektering, access och utförande genom en kontaktyta. Att vi även löser arbeten säkert och snabbt på platser där traditionella metoder kan vara mycket tidskrävande eller rent utav omöjliga att nå kan vara en annan anledning.

Jobb utförda med yrkesklättrare ger även en positiv miljöeffekt vilket många av våra kunder anser vara skäl nog att använda oss som samarbetspartner i deras projekt. Genom innovativa lösningar och vår accessmetod har vi mindre antal personaltransporter och behöver inte köra byggställningar, kranar eller liftar till och från våra arbetsplatser.

Läs mer om reparbete på www.klätterteknik.se.