Bra lösningar startar med bra idéer! Vi är behjälpliga tidigt i ditt projekt som lyftexperter och kan vara rådgivande i frågor kring standarder, verifiering och konstruktion. Vanligtvis resulterar detta arbete i en konceptuell design och beräkningar som underlag för beslut i projektet.
För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Ladda ned CAD-fil

Ladda ned CAD-fil genom att välja önskad produkt i tabellen ovan och önskat format i rullisten nedan. Klicka på "Hämta CAD". När mätaren har nått 100% kan du klicka på ikonen för att ladda ned filen. Observera att CAD-filer endast finns tillgängliga om ikonen till höger i tabellen ovan är färgad.

Hämta CAD
Ladda ned