Särskilt farliga förhållanden

Särskilt farliga förhållanden innefattar offshorearbeten, personlyft och lyftning av potentiellt farliga laster såsom smält metall, korrosiva ämnen och kärntekniskt material. I sådana fall bör graden av risk bedömas av en sakkunnig person och maxlasten anpassas därefter.

Stållinestroppar

Allmänt

Allmänt: Stållinestroppar är i de flesta fall lättare och billigare än kättingredskap. Förzinkade stållinor ger bra skydd mot korrosion, i extremt utsatt miljö kan rostfria stållinor användas. För extremt tunga lyft är stållinestroppar oftast det bästa alternativet.
Material/Utförande: För tillverkning av stållinestroppar ska stållinor i klass 1770 eller 1960 N/mm2 användas. I flerpartiga stroppar ska alla parter vara av samma dimension och av samma klass. Maxlasten på monterat smide i parten ska vara minst samma som den aktuella linans maxlast. Alla typer av smide ska alltid kombineras med kaus i linöglan. Toppögla med övergångsöglor bör alltid användas vid 3- och 4-partiga stroppar.
Säkerhetsfaktor: 5:1.
Standard: SS-EN 13414-1 och SS-EN 13414-3

Presslås/Splits

Avståndet mellan två presslås på en stållinestropp ska vara minst 20 gånger lindiametern. För splitsade stroppar gäller motsvarande avstånd 15 gånger lindiametern mellan splitsarnas sista instick.

På en ändlös stropp ska avståndet mellan presslåsen vara minst 3 gånger det pressade låsets längd.

Linögla

Linöglans minsta omkrets (l) ska vara minst 4 gånger linans stigningslängd. CERTEX tillämpar som standard att linöglans längd (h) ska vara minst 15 gånger lindiametern.

Flerpartiga stroppar

Maxlasten på toppöglan ska vara minst samma som för stroppen. Vid 3- och 4-partiga stroppar ska maxlasten på toppöglans övergångsöglor vara minst 1,6 gånger den aktuella linans maxlast.

VARNING! Om stroppen ska användas vid ett projekterat lyft med mindre lyftvinkel (β) än 45° och därmed högre maxlast än normal märklast måste detta meddelas vid ordertillfället.

Längdtoleranser

Den nominella längden (L) ska mätas mellan "dragpunkterna" eller omkretsen för ändlösa stroppar.

1-partiga och ändlösa stroppar
Den uppmätta längden på en presslåsmonterad stropp får inte avvika från nominell längd med mer än 2 gånger lindiametern eller 1% av nominell längd, beroende på vilket som är störst.

Den uppmätta längden på en splitsad stropp får inte avvika från nominell längd med mer än 4 gånger lindiametern eller 2% av nominell längd, beroende på vilket som är störst.

När 1-partiga presslåsmonterade stroppar ska användas i ett "samlyft" får längdskillnaden mellan stropparna inte vara större än lindiametern eller 0,5% av nominell längd, beroende på vilket som är störst.

Flerpartiga stroppar
Den uppmätta längden på en part i en presslåsmonterad flerpartig stropp får inte avvika från nominell längd med mer än 2 gånger lindiametern eller 1% av nominell längd, beroende på vilket som är störst.

Skillnaden i längd mellan de i en flerpartig stropp ingående parterna får obelastade inte överskrida 1,5 gånger lindiametern eller 0,5% av nominell längd, beroende på vilket som är störst.

"Lagda" (kabelslagna) ändlösa stroppar
Den uppmätta längden på en "lagd" stropp med diameter <61 mm får inte avvika från nominell längd med mer än ±1 lindiameter eller 1% av nominell längd, beroende på vilket som är störst. Motsvarande för stropp med diameter >65 mm är ±0,5 lindiameter eller 0,5% av nominell längd.

Märkning

Stropparna är försedda med en märkbricka eller märkta direkt i presslåset (1-partiga och ändlösa stroppar) med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd, tillverkningsdatum och CE-märkning.

Lininfästningar

P-lås, cylindriskt presslås: Raka kanter mot linan. Utvändig diameter är ca 2 ggr lindiametern. Total längd är ca 4,5 ggr lindiametern.

PK-lås, cylindriskt/koniskt presslås: kona mot linan i en ände, andra änden rak. Utvändig diameter ca 2 ggr lindiametern. Total längd ca 5-6 ggr lindiametern.

R-lås, cylindrisk ändstopp: Raka kanter mot linan. Utvändig diameter är ca 2 ggr lindiametern. Total längd är ca 4,5 ggr lindiametern.

T-loc, förstärkningslås i stål: Används för rotationsfria stållinor med min. brottkraft 2160 N/mm2 i kombination med solida kaus. Hindrar aluminiumlåset från att klyvas. Pressas tillsammans med standardlås.

Material: Aluminiumlegering/stål alternativt kopparlegering/rostfritt för rostfria linor.

Ingjutning
Ingjutning utförs med zinklegering, ren zink eller med kallhärdande 2-komponentmassa i våra standardbeslag eller i specialbeslag enl kundens önskemål.

Splits
Splits utförs som kortsplits, kransplits. långsplits eller lagd ändlös.

Pressade beslag
Pressning av beslag utförs genom rullpressning/valsning av beslaget över enkel lina. Standardbeslag finns i rostfritt material men tillvrkas även av annat material och utförande enl kundens önskemål.

Infästningar

De vanligaste infästningarna med angivelse om kvarvarande procent av stållinas min brottkraft.

Dimensionering av stållinestroppar

Beräkning av max last (WLL) för stållinestroppar

1-partig stropp
WLL (ton) = (Fmin x KT) / (Zp x g)

Ändlös stropp (snarat)
WLL (ton) = (Fmin x KT x 2 x 0,8) / (Zp x g)

Flerpartig stropp
WLL (ton) = (Fmin x KT x KL) / (Zp x g)


Fmin = linans min brottlast enligt lintabellerna, i kN.
KT = beslagsförlust, 0,9 för presslås och 0,8 för splits.
KL = faktor beroende på antal parter och lyftvinkel, se belastningstabell.
Zp = säkerhetsfaktor, 5
g = 9,81

Böjningsdiameterns inverkan på maxlasten
CERTEX rekommenderar att hänsyn tas till att stroppens bärkraft minskar då böjningsdiametern minskar. Om linan t ex böjs runt en axel som har samma diameter som linan, minskar bärkraften till hälften, se figur. Vid användning av schackel i "mjuk" linögla rekommenderar vi wide body schackel.

Belastningstabell för stållinestroppar

Fiberkärna

Allmänt: Tabellerna anger maxlasten för stållinestroppar med fiberkärna i klass 1770 eller 1960 N/mm2 i pressat utförande.
Standard: SS-EN 13414-1

Fiberkärna 1770 N/mm²

Lin
Max last (WLL) i ton för stållina med fiberkärna 1770 N/mm2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3- 4-partig*
 
Ändlös
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

Rakt

Snarat

U-form

0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Rakt

Snarat

U-form

3
0,09
0,07
0,18
0,12
0,09
0,19
0,13
0,18
0,14
0,36
4
0,15
0,12
0,3
0,21
0,15
0,31
0,22
0,3
0,24
0,6
5
0,25
0,2
0,5
0,35
0,25
0,5
0,35
0,5
0,4
1
6
0,35
0,28
0,7
0,5
0,35
0,7
0,5
0,7
0,55
1,4
7
0,5
0,4
1
0,7
0,5
1
0,75
1
0,8
2
8
0,7
0,55
1,4
0,95
0,7
1,5
1,05
1,4
1,1
2,8
9
0,85
0,7
1,7
1,2
0,85
1,8
1,3
1,7
1,4
3,4
10
1,05
0,85
2,1
1,5
1,05
2,25
1,6
2,1
1,7
4,2
11
1,3
1
2,6
1,8
1,3
2,7
1,95
2,6
2,12
5,2
12
1,55
1,2
3,1
2,12
1,55
3,3
2,3
3,1
2,5
6,2
13
1,8
1,4
3,6
2,5
1,8
3,85
2,7
3,6
2,9
7,2
14
2,12

1,7

4,2
3
2,12
4,35
3,15
4,24
3,3
8,48
16
2,7
2,2
5,4
3,85
2,7
5,65
4,2
5,4
4,35
10,8
18
3,4
2,7
6,8
4,8
3,4
7,2
5,2
6,8
5,65
13,6
20
4,35
3,4
8,7
6
4,35
9
6,5
8,7
6,9
17,4
22
5,2
4,1
10,4
7,2
5,2
11
7,8
10,4
8,4
20,8
24
6,3
5
12,6
8,8
6,3
13,5
9,4
12,6
10
25,2
26
7,2
5,8
14,4
10
7,2
15
11
14,4
11,8
28,8
28
8,4
6,7
16,8
11,8
8,4
18
12,5
16,8
13,5
33,6
32
11
8,8
22
15
11
23,5
16,5
22
18
44
36
14
11,2
28
19
14
29
21
28
22,5
56
40
17
13,6
34
23,5
17
36
26
34
28
68
44
21
16,8
42
29
21
44
31,5
42
33,5
84
48
25
20
50
35
25
52
37
50
40
100
52
29
23,2
58
40
29
62
44
58
47
116
56
33,5
26,8
67
47
33,5
71
50
67
54
134
60
39

31,2

78
54
39
81
58
78
63
156
Faktor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
2
1,6
4
* När flerpartiga stroppar används i snarat lyft - reducera värdet med 20%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiberkärna 1960 N/mm²

Lin
Max last (WLL) i ton för stållina med fiberkärna 1960 N/mm²
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3- 4-partig*
 
Ändlös
 
 

mm

Rakt

Snarat

U-form

0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Rakt

Snarat

U-form

3
0,1
0,08
0,2
0,14
0,1
0,21
0,15
0,2
0,18
0,4
4
0,18
0,14
0,38
0,25
0,18
0,38
0,27
0,36
0,3
0,72
5
0,28
0,22
0,56
0,38
0,28
0,57
0,4
0,56
0,43
1,12
6
0,4
0,32
0,8
0,56
0,4
0,84
0,6
0,8
0,64
1,6
7
0,55
0,4
1,1
0,75
0,55
1,1
0,83
1,1
0,9
2,2
8
0,75
0,6
1,5
1,1
0,75
1,6
1,1
1,4
1,2
3
9
0,9
0,8
1,8
1,26
0,9
2
1,4
1,8
1,5
3,6
10
1,2
0,95
2,4
1,7
1,2
2,5
1,8
2,4
1,9
4,8
11
1,4
1,1
2,8
2
1,4
3
2,2
2,8
2,3
5,6
12
1,7
1,3
3,4
2,4
1,7
3,6
2,6
3,4
2,7
6,8
13
2
1,6
4
2,8
2
4,2
3
4
3,2
8
14
2,3

1,8

4,6
3,2
2,3
4,8
3,5
4,6
3,7
9,2
16
3
2,4
6
4,2
3
6,3
4,5
6
4,8
12
18
3,8
3,1
7,6
5,3
3,8
8
5,7
7,6
6,1
15,2
20
4,7
3,8
9,4
6,6
4,7
10
7,1
9,4
7,6
18,8
22
5,7
4,6
11,4
8
5,7
12
8,5
11,4
9,2
23
24
6,8
5,4
13,6
9,5
6,8
14,3
10,2
13,6
11
27
26
8
6,4
16
11,2
8
16,8
12
16
12,8
32
28
9,3
7,4
18,6
13
9,3
19,5
14
18,6
15
37
32
12
9,7
24
16,8
12
25,5
18
24
19,5
48
36
15
12
30
21
15
32
23
30
25
60
40
19
15
38
27
19
40
28,5
38
30
76
44
23
18
46
32
23
48
34
46
37
92
48
27
22
54
38
27
57
41
54
44
108
52
32
26
64
45
32
67
48
64
51
128
56
37
30
74
52
37
78
56
74
60
148
60
43

34

86
60
43
90
64
86
68
172
68
55
44
110
77
55
115
82
110
88
220
71
60
48
120
84
60
126
90
120
96
240
Faktor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
2
1,6
4
* När flerpartiga stroppar används i snarat lyft - reducera värdet med 20%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stålkärna

Allmänt: Tabellerna anger maxlasten för stållinestroppar med stålkärna i klass 1770 eller 1960 N/mm2 i pressat utförande.
Standard: SS-EN 13414-1
 

Stålkärna 1770 N/mm²

Lin
Max last (WLL) i ton för stållina med fiberkärna 1770 N/mm²
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3- 4-partig*
 
Ändlös
 
 

mm 

Rakt

Snarat 

U-form 

0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Rakt

Snarat

U-form 

3
0,1
0,08
0,2
0,14
0,1
0,21
0,15
0,2
0,16
0,4
4
0,17
0,14
0,34
0,24
0,17
0,36
0,25
0,34
0,27
0,68
5
0,27
0,22
0,54
0,38
0,27
0,56
0,41
0,54
0,43
1,08
6
0,38
0,3
0,76
0,53
0,38
0,8
0,57
0,76
0,61
1,52
7
0,53
0,42
1,06
0,74
0,53
1,1
0,8
1,06
0,85
2,12
8
0,75
0,6
1,5
1,05
0,75
1,55
1,1
1,5
1,2
3
9
0,95
0,75
1,9
1,3
0,95
2
1,4
1,9
1,5
3,8
10
1,15
0,9
2,3
1,6
1,15
2,4
1,7
2,3
1,85
4,6
11
1,4
1,1
2,8
2
1,4
3
2,12
2,8
2,25
5,6
12
1,7
1,35
3,4
2,3
1,7
3,55
2,5
3,4
2,7
6,8
13
2
1,6
4
2,8
2
4,15
3
4
3,15
8
14
2,25

1,8

4,5
3,15
2,25
4,8
3,4
4,5
3,7
9
16
3
2,4
6
4,2
3
6,3
4,5
6
4,8
12
18
3,7
3
7,4
5,2
3,7
7,8
5,65
7,4
6
14,8
20
4,6
3,7
9,2
6,5
4,6
9,8
6,9
9,2
7,35
18,4
22
5,65
4,5
11,3
7,8
5,65
11,8
8,4
11,3
9
22,6
24
6,7
5,4
13,4
9,4
6,7
14
10
13,4
10,6
26,8
26
7,8
6,2
15,6
11
7,8
16,5
11,5
15,6
12,5
31,2
28
9
7,2
18
12,5
9
19
13,5
18
14,5
36
32
11,8
9,4
23,6
16,5
11,8
25
17,5
23,6
19
47,2
36
15
12
30
21
15
31,5
22,5
30
23,5
60
40
18,5
14,8
37
26
18,5
39
28
37
30
74
44
22,5
18
45
31,5
22,5
47
33,5
45
36
90
48
26
20,8
52
37
26
55
40
52
42
104
52
31,5
25,2
63
44
31,5
66
47
63
50
126
56
36
28,8
72
50
36
76
54
72
58
144
60
42

33,6

84
58
42
88
63
84
67
168
Factor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
2
1,6
4
* När flerpartiga stroppar används i snarat lyft - reducera värdet med 20%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stålkärna 1960 N/mm²

Lin
Max Last (WLL) i ton för stållina med stålkärna 1960 N/mm².
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3-4-partig*
 
Ändlös
 
 

mm 

Rakt

Snarat 

U-form

0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Rakt

Snarat

U-form

3
0,11
0,09
0,22
0,15
0,11
0,23
0,16
0,22
0,17
0,44
4
0,19
0,15
0,38
0,27
0,19
0,4
0,28
0,38
0,3
0,76
5
0,3
0,24
0,6
0,42
0,3
0,63
0,45
0,6
0,5
1,2
6
0,43
0,34
0,86
0,6
0,43
0,9
0,65
0,86
0,7
1,7
7
0,6
0,5
1,2
0,8
0,6
1,2
0,88
1,2
0,9
2,3
8
0,8
0,65
1,6
1,15
0,8
1,7
1,2
1,6
1,3
3,2
9
1,05
0,8
2,1
1,45
1,05
2,2
1,8
2,1
1,7
4,2
10
1,3
1
2,6
1,8
1,3
2,7
1,9
2,6
2
5,2
11
1,5
1,2
3
2,2
1,5
3,3
2,3
3
2,5
6
12
1,8
1,4
3,6
2,6
1,8
3,9
2,8
3,6
3
7,2
13
2,2
1,8
4,4
3
2,2
4,5
3,2
4,4
3,5
8,8
14
2,5

5
3,5
2,5
5,3
3,8
5
4
10
16
3,3
2,6
6,6
4,6
3,3
6,9
4,9
6,6
5,2
13,2
18
4,1
3,3
8,2
5,8
4,1
8,7
6,2
8,2
6,6
16,4
20
5,1
4,1
10,2
7,2
5,1
10,7
7,7
10,2
8,2
20,4
22
6,2
5
12,4
8,7
6,2
13
9,3
12,4
10
24,8
24
7,4
5,9
14,8
10,3
7,4
15,5
11,1
14,8
11,8
29,6
26
8,7
7
17,4
12,1
8,7
18,2
13
17,4
13,8
34,8
28
10
8
20
14
10
21
15
20
16
40
32
13
10,4
26
18,4
13
27,5
19,7
26
21
52
36
16,6
13,3
33
23
16,6
35
25
33
26,5
66
40
20,5
16,4
41
29
20,5
43
31
41
33
82
44
25
20
50
35
25
52
37
50
40
100
48
29,5
23,6
59
41
29,5
62
44
59
47
118
52
35
28
70
48
35
73
52
70
55
140
56
40
32
80
56
40
84
60
80
64
160
60
46

37 

92
65
46
97
69
92
74
184
Faktor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
2
1,6
4
* När flerpartiga stroppar används i snarat lyft - reducera värdet med 20%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Användning i ogynnsam miljö

Temperaturpåverkan

Det bör noga beaktas vilken högsta temperatur som stållinestroppen kan uppnå i drift. I praktiken är det svårt men underskattning av temperaturen bör undvikas. Tabellen nedan sammanfattar de nödvändiga ändringarna av maxlasten med hänsyn till temperatur, låstyp, låsmaterial och stållinans kärna.

I de fall stållinestroppar ska användas i temperaturer lägre än -40 ºC bör CERTEX rådfrågas.

Användning av stållinestroppar inom de i tabellen tillåtna temperaturerna innebär inte att maxlasten reduceras för gott. Märklasten gäller igen när stroppen åter används i normal temperatur.

Låstyp

Låsmaterial
Stålline-
Tillåten last uttryckt i % av max last (WLL)
 
 
 
 
 
typ
material
kärna
Temperatur (t) ºC
 
 
 
 
 
 
 
 
-40 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 300
301 - 400
400<t
P-lås
Aluminium
Fiber
100
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
P-lås
Aluminium
Stål
100
100
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
P-lås
Stål
Fiber
100
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
P-lås
Stål
Stål
100
100
90
75
65
Ej tillåtet
Splits
-
Fiber
100
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Splits
-
Stål
100
100
90
75
65
Ej tillåtet
Ingjutning
Zink/legering
Fiber
-40 - 80ºC 100%
 
 
 
 
 
Ingjutning
Zink/legering
Stål
-40 - 120ºC 100%
 
 
 
 
 
Ingjutning
2-komponent
Fiber
-50 - 80ºC 100%
 
 
 
 
 
Ingjutning
2-komponent
Stål
-50 - 80ºC 100%
 
 
 
 
 

 

Sura förhållanden

Stållinestroppar bör inte användas nedsänkta i syror eller utsättas för sura ångor.

 

Kemisk påverkan

CERTEX bör konsulteras om stropparna ska utsättas för högkoncentrerade kemikalier och samtidigt hög temperatur.