Vårt Lifting KnowHow

Med fokus på expertis, kvalitet, säkerhet och service skapar vi de bästa lyftlösningarna för dig som kund. Det, tillsammans med din kunskap, gör att vi kan uppnå säkra lyft och sträva efter att minska antalet lyftrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Vi kallar det The Lifting KnowHow. 

Vi använder vårt Lifting KnowHow för att ge dig bästa möjliga servicen och teknisk support. Vi delar med oss av vårt Lifting KnowHow varje gång du kontaktar oss angående ett lyftproblem, oavsett om du vill ha råd kring produktval, är med på våra kurser eller använder dig av vårt serviceutbud.
 


 

Vad Lifting KnowHow innebär

Lifting KnowHow = expertis, säkerhet, kvalitet och service

Expertis är grundläggande i vårt arbete med att leverera anpassad lyftutrustning med högt kundvärde.

Säkerhet är avgörande för en god arbetsmiljö och har alltid första prioritet i de lyftlösningarna vi erbjuder - ur alla aspekter.

Kvalitet står alltid i fokus och anpassas till det specifika lyftet, för att uppfylla kundernas behov och lokala lagar och föreskrifter.

Service är avgörande i vårt arbete för att skapa ett högt kundvärde och vara en bra affärspartner till våra kunder.Våra artiklar om lyft och fallskydd

Vår kunskap om lyft och fallskydd är baserad på många års erfarenhet. Detta är kunskap som vi delar med dig för att vi tillsammans ska uppnå en säkrare arbetsplats och en hållbar användning av produkter inom lyft och fallskydd. 

                                                                                                                                                                     

Rekommendationer till dig som arbetar med lyftutrustning

Vår serie av Lifting KnowHow-filmer ger tips och rekommendationer för dig som hanterar lyftutrustning. Vår strävan är att dela med oss av så mycket kunskap som möjligt till våra kunder, så att vi tillsammans kan arbeta mot en arbetsmiljö där olyckor i samband med lyft inte förekommer.


 

Har du frågor?

Kontakta oss via knappen nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss


 


 

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster så som service, inspektion och utbildning. Tjänster som finns till för dig eller din personal – för att utveckla kunskaper inom lyft, för nödvändig service och ökad produktlivslängd och för er säkerhet på arbetsplatsen.

Produkter 

CERTEX erbjuder dig ett stort sortiment av produkter inom lyft och fallskydd. Vi har kunskapen, tjänsterna och produkterna för att göra varje lyft så enkelt, smidigt och säkert som möjligt.

Specialprodukter

Vissa situationer kräver unika lyftlösningar, som inte standardsortimentet av lyftkomponenter kan tillgodose. För de projekten erbjuder CERTEX specialkonstruerade lyftok och lyftverktyg anpassade efter din verksamhet och dina behov.