På Certex har vi en uttalad kvalitetspolicy. Den har vi som rättesnöre och stämmer av och kontrollerar vårt arbete gentemot. För oss är ständiga förbättringar en självklarhet och något vi arbetar med dagligen. Vi vill ge våra kunder den bästa servicen och de bästa produkterna, och i en värld där saker hela tiden förändras är ständiga förbättringar en viktig del. 

Vi arbetar dagligen med att förbättra vårt arbete och våra produkter, för att tillmötesgå våra kunders krav och önskemål. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Ge oss kritik, synpunkter eller beröm - med er hjälp kan vi bli ännu bättre!

Ladda ner vår kvalitetspolicy

Certex Svenska AB har varit ISO-certifierade sedan 1994
Ladda ner certifikat för ISO 9001:2015 i pdf

Certex är medlem i LEEA

Certex Svenska AB är sedan 2015 stolt medlem i LEEA (Lifting Equipment Engineers
Association). I och med detta medlemskap fortsätter vi vår strävan efter säkra lyft på svenska arbetsplatser. LEEA är en mycket välkänd organisation utanför Sverige, där leverantörer som inte är en del av LEEA inte anses vara seriösa aktörer på lyftmarknaden. Genom introduktionen av LEEA på svenska marknaden fortsätter Certex Svenska att leda utvecklingen inom säkra lyft.

LEEA är en branschorganisation som är etablerad över hela världen och är till för alla som är involverade inom lyftindustrin. Idag är det över 1000 medlemmar som har anslutit sig till LEEA. Genom ett medlemskap i LEEA får vi inte bara hjälp med att tolka standarder, utbildning och tekniskrådgivning utan det är även en kvalitetsstämpel.

Ladda ner Certifikatet