Zipline, Orbaden Zip & Climb | © Orbaden Zip & Climb

I hjärtat av Hälsingland hittar du Orbaden, en ort som kallas för Hälsinglands Riviera. Här finns äventyrsparken Zip & Climb, där du kan utmana både höjdrädslan och njuta av en öl från det egna bryggeriet. Med hjälp av CERTEX har zipline-banans stållinor kontrollerats med linröntgen och säkrats upp för säsongens äventyr!


Äventyrsparkens zipline är närmare 500 meter lång och har en fallhöjd på 70 meter. I hastigheter upp mot 80 km/h åker besökarna ned längs trädtopparna med Ljusnan i förgrunden. Ziplinen har funnits sedan 2016 och stållinorna har varit med sedan start. För att vara säkra på stållinornas status valde äventyrsparken att anlita CERTEX för att, med hjälp av linröntgen, kontrollera stållinorna.


En garanti för säkerheten

Linröntgen är en NDT-teknik (Non Destructive Testing), vilket innebär oförstörande provning, där stållinans insida kan kontrolleras utan att den behöver demonteras eller öppnas upp. Med hjälp av sensorer som skapar ett magnetflöde upptäcks eventuella trådbrott och invändig korrosion. Genom att kontinuerligt kontrollera stållinorna med linröntgen ökas säkerheten och linorna slipper bytas ut i onödan.

– Vi är i läget att vi snart hade bytt ut stållinan för säkerhets skull om vi inte hade kunnat kontrollera linans insida. För oss är det väldigt viktigt att säkerställa att allt är schysst, så att vi kan garantera säkerheten för våra besökare, berättar Anders Malmberg, en av delägarna för Zip & Climb.

Orbaden, Hälsingland | © Orbaden Zip & Climb

”Genom okulär besiktning har vi kunnat kontrollera att stållinan inte har haft några synliga trådbrott, men insidan är det omöjligt att säga något om vid en sådan besiktning. Därför känns det bra att vi nu har kunnat komplettera den okulära kontrollen med linröntgen”

Anders Malmberg, delägare för Zip & Climb


Årlig besiktning

Äventyrsparken genomgår en omfattande besiktning en gång per år då varje liten mutter kontrolleras. Däremellan inspekteras flera delar av de attraktioner som används frekvent, där ibland ziplinebanan. Tidigare har besiktning av stållinan skett manuellt genom att sakta bromsa sig ned för ziplinen och okulärt besiktiga utsidan av linan.

– Genom okulär besiktning har vi kunnat kontrollera att stållinan inte har haft några synliga trådbrott, men insidan är det omöjligt att säga något om vid en sådan besiktning. Därför känns det bra att vi nu har kunnat komplettera den okulära kontrollen med linröntgen, fortsätter Anders.


Linröntgen – en smidig lösning

En linröntgen på en zipline-bana sker genom att mätutrustningen monteras på stållinan, i anslutning till åkutrustningen. CERTEX tekniker Erik Nordin kontrollerar sedan stållinan i samband med ett åk nedför banan. Sensorerna är utvecklade för att återge mätvärden med hög noggrannhet även vid mätning i höga hastigheter, vilket gör att kontrollen går snabbt och enkelt.

– Jag hade förväntat mig att kontrollen skulle ta längre tid och att det fortfarande var nödvändigt att bromsa sig ned för banan, på samma sätt som när vi gör den okulära besiktningen, men det här gick väldigt smidigt, konstaterar Anders.

Orbaden Zip & Climb har nu säkrat sina stållinor för denna säsong och vi på CERTEX ser fram emot en ny åktur i ziplinen nästa år!

Fakta om projektet


Projekt: Kontroll av status för stållinor i ziplinebana med hjälp av linröntgen.
Tid för projektet: April 2020
Kund: Äventyrsparken Zip & Climb
Plats: Orbaden, Hälsingland

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan kontrollera dina stållinor med hjälp av linröntgen.