För att kunna utföra säkra lyft med kättingredskap behöver du bland annat veta hur maxlasten påverkas av dimensioneringen av redskapet och lyftvinklarna. Här har vi samlat den information du behöver för att kunna dimensionera ditt kättingredskap korrekt.


 

Belastningstabell, kättingredskap klass 10

Tabellen anger maxlast för de vanligaste kättingdimensionerna i klass 10 som används till redskap. 

Ladda ned komplett belastningstabell i PDF.

Tillåten last uttryckt i % av max last (WLL) vid symmetriska lyft**

Kätting

Enkel 2-partig & U-form i vinkel 3–4-partig* Ändlös
Ø
mm Rakt Snarat U-form 0°–45° 45°–60° 0°–45° 45°–60° Rakt Snarat U-form
6 1,4 1,12 2,8 2 1,4 3 2,12 2,80 2,24 5,6
7 1,9 1,5 3,8 2,65 1,9 4 2,8 3,80 3 7,6
8 2,5 2 5 3,55 2,5 5,3 3,75 5,0 4 10,0
10 4 3,15 8 5,6 4 8 6 8,0 6,3 16,0
13 6,7 5,3 13,4 9,5 6,7 14 10 13,4 10,6 26,8
16 10 8 20 14 10 21,2 15 20,0 16 40,0
19 14 11,2 28 20 14 30 21,2 28,0 22,4 56,0
20 16,0 12,8 32,0 22,4 16,0 33,6 24,0 32,0 25,6 64,0
22 19 15 38 26,5 19 40 28 38,0 30 76,0
26 26,5 21,2 53 37,5 26,5 56 40 53,0 42,4 106,0
32 40,0 31,5 80,0 56,0 40,0 85,0 60,0 80,0 64,0 160,0
Faktor (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4

* När flerpartiga redskap används i snarat lyft – reducera värdet med 20%.
** Vid osymmetrisk last reduceras lyftkapaciteten. Kontakta CERTEX för rådgivning.

Alternativ beräkning av maxlast (WLL) för kättingredskap

Då exakta uppgifter om vikt, lyftvinkel och tyngdpunktsläge föreligger, har man rätt att trigonometrisk beräkna maxlasten enl följande:

2-partigt redskap
WLL (ton) = 2 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

3-4-partigt redskap
WLL (ton) = 3 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

Om lasten är väl fördelad på alla fyra parterna i ett redskap så kan i undantagsfall följande formel användas:

WLL (ton) = 4 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

β = partens vinkel mot vertikalplanet.

Vid flerpartiga redskap ska maxlasten på toppöglan vara minst samma som för redskapet. Vid 3- och 4-partiga redskap ska maxlasten på toppöglans övergångsöglor vara minst 1,6 gånger den aktuella kättingens maxlast.

Vid alternativ dimensionering kan redskapet märkas med beräknad maxlast för den aktuella vinkeln. 

VARNING! Om redskapet ska användas vid ett projekterat lyft med mindre lyftvinkel (β) än 45° och därmed högre maxlast än normal märklast måste detta meddelas vid ordertillfället.

Skarpa hörn

Kantskydd bör användas för att förhindra att skarpa kanter skadar kättingredskapet. En allmän regel är att kantradien (R) bör vara minst 2x kättingens diameter. När lyft sker direkt i snara eller U-form, rekommenderas att förhållandet mellan kättingens diameter och lastens diamater bör vara minst 9. Det vill säga vid en kättingdiamter på 10 mm bör lastens diameter vara minst 90 mm. VId last med en diameter mindre än vad som anges ovan, måste maxlasten (WLL) minskas med 50 %.

Reduktion av maxlast (WLL)

Kantradie R R = större än 2x kätting Ø R = större än kätting Ø R = kätting Ø
Maxlast 1 x WLL 0,7 x WLL 0,5 x WLL

Längdtoleranser

Den nominella längden (L) ska mätas mellan "dragpunkterna" eller omkretsen för ändlösa redskap.

Den uppmätta längden på varje part ska vara nominell längd med en tolerans av - 0/+2 kättinglänkslängder.

Skillnaden i längd (normalt samma för alla parter) mellan den kortaste och längsta parten i ett flerpartigt redskap, monterat med kopplingslänkar, får inte överstiga 10 mm om redkapet är 2 m eller kortare, vid längre redskap gäller 5 mm/m.