Lyftredskap

CERTEX utför kontroll på lyftredskap med hänsyn till AFS 2006:06 som föreskriver att lyftredskap ska kontrolleras med avseende på säkerhet för användaren. Våra servicetekniker kommer dit du är, så att din verksamhet kan fortsätta som vanligt. Genom fortlöpande tillsyn har du koll på att dina lyftredskap fungerar korrekt så att du kan kan fortsätta arbeta säkert.

Vi kontrollerar redskapen okulärt eller med hjälp av t.ex. oförstörande provning. Certex servicepersonal registrerar samtliga redskap i det webbaserade verktyget CertMax+. Genom en inloggning har du som kund sedan enkelt tillgång till information om dina lyftredskap.

 

 

Fallskydd

CERTEX utför besiktning av fallskyddsprodukter och är auktoriserade av de flesta tillverkarna av fallskydd.

Besiktningen görs på plats hos dig som kund och produkterna  registreras i CertMax+, där de genom ett unikt ID-nummer blir lätta att spåra.

Vi utför även montage av fasta fallskyddssystem.


 

Metoder för kontroll

Certex utför oförstörande provning som är en metod som säkerställer att ett lyftredskap är sprickfritt och därmed i god kondition. Redskap som sprickindikeras journalförs och tilldelas ett dokument med data angående redskapet. Även andra föremål sprickindikeras, t.ex. infästningar i stållinor, bärande konstruktioner osv.

Sprickindikering används där stora påfrestningar kan förväntas uppstå. På så sätt kan en materialutmattning upptäckas i tid. Vi har även portabel utrustning, vilket möjliggör arbete i miljöer där ström saknas. Vi är certifierade för magnetpulverprovning nivå II och följer kraven i enlighet med SS-EN 4179.

Vi har också möjlighet att kontrollera dina linor med vår induktiva magnetröntgen (Magnetic NDT Testing - Non Destructive Testing). På så sätt får du svart på vitt hur dina linor mår. Vi erbjuder även installationshjälp vid nymontage av era stållinor.

Du kan läsa mer om Fortlöpande tillsyn i vår broschyr, eller ta kontakt med ditt lokala CERTEX-kontor för mer information.
 

 


 

Läs mer om vår service