Tågvirke, tross & nät

Här hittar du CERTEX sortiment av fiber för förtöjning inom hamnindustrin och annan marin verksamhet. I sortimentet hittar du också nät för lyft och fallsäkring samt storsäckar, som underlättar lastning och lossning.