Icon sustainable supply chain

Varje länk i kedjan är viktig


Genom att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och uppfyller våra hållbarhetsstandarder ser vi till att alla länkar i kedjan delar samma mål, en hållbar leverantörskedja.

I samarbete med våra leverantörer förbättrar vi kontinuerligt kvaliteten och säkerhetsnivån på våra produkter och strävar efter en leverantörskedja som uppfyller våra krav i vår Code of Conduct för leverantörer. Enligt vår erfarenhet får leverantörer som får bra poäng på hållbarhet också höga poäng på kvalitet.

Som distributör sker huvuddelen av våra produkters hållbarhetspåverkan i vår leverantörskedja som vi inte direkt kontrollerar. Vi lämnar dock inget åt slumpen, och vårt systematiska tillvägagångssätt beskrivs i vår riktlinje för hållbarhet i leveranskedjan. Syftet med riktlinjen är att utveckla långsiktiga relationer med våra leverantörer och förbättra deras hållbarhetsprestanda inklusive hälsa och säkerhet, miljö samt social- och affärsetik. Alla våra leverantörer ska upprätthålla standarderna i Code of Conduct och för alla som definieras som "riskleverantör" utför vi regelbundet hållbarhetsrevisioner som följs upp med korrigerande åtgärdsplaner.


”We make suppliers aware of their risks and opportunities for improvements by on-site audits and request a corrective action plan. When performing follow-up audits, we can see clear improvements at the grand majority of the suppliers.”

Alice Yang, Axel Johnson International’s office in Ningbo, China

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Lokal närvaro ger resultat


För att säkra kvalitet och hållbarhet i leverantörsledet vid tillverkning av våra egna varumärken i koncernen har Axel Johnson International ett lokalt kontor i Ningbo, Kina. Där jobbar vår personal med att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra krav. Genom att vi fysiskt finns på plats hos våra leverantörer kan granska verksamheten och säkerställa ansvarsfull produktion, goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, det vill säga att vår uppförandekod efterföljs.


Hållbarhet i verksamheten

Vi strävar efter att uppnå en hållbar verksamhet genom resurseffektivitet och mycket engagerade medarbetare.

Hållbarhet i kunderbjudandet

Vi sätter vår stolthet i att erbjuda säkra produkter och tjänster för att möta kundernas kvalitetsförväntningar samt för att förbättra deras hållbarhetsprestanda.