Varje länk i kedjan är viktig för resultatet. I samarbete med våra leverantörer förbättrar vi därför kontinuerligt kvalitets- och säkerhetsnivån i våra processer och produkter med en strävan efter en leverantörskedja som inte skadar vare sig människor eller planet.


 

Vår långa erfarenhet från att arbeta med leverantörskedjan har lärt oss att de leverantörer som håller en hög standard när det gäller hållbarhet ofta också levererar hög kvalitet i sina produkter. Båda dessa aspekter är viktiga för att vi på CERTEX ska kunna leva upp till vårt kundlöfte – Lifting KnowHow.

Eftersom vi är distributörer sker den största delen av våra produkters hållbarhetspåverkan från produktionen i vår leverantörskedja, där vi inte har direkt möjlighet att påverka. Vi lämnar dock inget åt slumpen och väljer att ta vårt ansvar genom ett relativt omfattande leverantörsprogram. Målet med programmet, som fokuserar på miljö- och sociala aspekter, är att sätta tydliga krav och åtgärder för att medverka till en produktion som varken skadar människor eller natur.

Vi arbetar aktivt med våra leverantörer genom vår uppförandekod, som alla leverantörer ska underteckna. För alla leverantörer i riskländer utför vi också regelbundet hållbarhetsrevisioner, som vid behov följs upp med korrigerande åtgärdsplaner.


”If a supplier doesn’t act after our feedback and follow-up and fails to provide a safe and healthy workplace for its employees, then ultimately, we will end the cooperation”

Helen Qi, Axel Johnson International’s kontor i Ningbo, Kina


Lokal närvaro ger resultat

För att säkra kvalitet och hållbarhet i leverantörsledet vid tillverkning av våra egna varumärken i koncernen har Axel Johnson International ett lokalt kontor i Ningbo, Kina. Där jobbar vår personal med att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra krav. Genom att vi fysiskt finns på plats hos våra leverantörer kan granska verksamheten och säkerställa ansvarsfull produktion, goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, det vill säga att vår uppförandekod efterföljs.

Världskarta i färg