Våra kontor erbjuder inspektion, service och underhåll av en mängd produkter, på plats i våra verkstäder. Lämna in er utrustning hos oss så får du hjälp av vår utbildade personal, vilket bidrar till effektivitet, kontroll och snabbare service för dig. 

Vi kontrollerar också att du har all dokumentation och märkning på plats och tillgänglig, så att ni uppfyller kraven från myndigheter, lagar, regler och normer.

Vi har mångårig praktisk erfarenhet av underhålls- och reparationsarbeten. Typiska underhållsarbeten utförda från våra verkstäder eller fältmässigt är:

- Ingjutning av ändbeslag.
- Linsmörjning.
- Handsplitsning.
- Byte av stållinor.

Ta kontakt med ditt lokala CERTEX-kontor för mer information.