Val av och kvalificerad installation av stållinor och fallskyddssystem inom alla branscher,
t ex:
- Raffinaderier.
- Kraftverk.
- Gruvor.
- Skidanläggningar.
- Sport- och teateranläggningar.
- Fartyg.
- Offshore.
- Broar.

Ta kontakt med ditt lokala CERTEX-kontor för mer information.