Vårt samhällsansvar

Ansvarsfullt företagande är en självklarhet för moderna företag och en grundpelare i Certex verksamhet. Vi arbetar med affärsetik och hållbarhet utifrån fyra perspektiv: socialt, miljömässigt, ekonomiskt och lokalt.

En attraktiv arbetsgivare

Ett hållbart företag som Certex utvecklas bäst med hjälp av nöjda och duktiga medarbetare. Vi lägger därför stor vikt vid att lyssna på våra medarbetare, bland annat genom en omfattande årlig medarbetarundersökning. Deras synpunkter utgör grunden i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Jämställdhet

Vår syn är att alla anställda inom Certex är viktiga och betydelsefulla oavsett kön, ålder, erfarenhet, utbildningsnivå eller etnisk bakgrund.

Vi tycker att det är viktigt att se fördelarna med blandade arbetsgrupper samt att aktivt motverka och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på arbetsplatsen.

Miljö

Arbetet med att reducera vår miljöpåverkan fokuserar på fyra områden: transporter (personer och varor), energikonsumtion, miljövänliga produkter, samt återvinning.

För att reducera påverkan bedriver vi projekt inom dessa fyra områden. Bland annat har vi lanserat vår första stållina med biologiskt nedbrytbart smörjmedel och vi strävar efter att utöka vårt miljövänliga sortiment. Vårt mål är även att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Genom att erbjuda tjänster inom besiktning och underhåll kan vi även hjälpa våra kunder att förlänga livslängden på våra produkter vilket leder till minskad påverkan på miljön.

Läs vår miljöpolicy

Uppförandekod för leverantörer

För att på ett tydligt sätt klargöra vår inställning och de konkreta konsekvenserna av Certex värdegrund har vi en uppförandekod för våra leverantörer.

Vår målsättning är att i nära relation med våra leverantörer arbeta långsiktigt för att säkerställa att deras medarbetare behandlas med respekt och värdighet, har säkra arbetsförhållanden samt att leverantörernas tillverkningsprocesser lever upp till kraven på en hög miljöstandard.

Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantör till Certex följer vår uppförandekod.

Lokala engagemang

Vi anser att det är viktigt att engagera sig i det lokala samhället där vi som företag verkar och också påverkar. Därför ställer vi oss öppna till att stödja föreningar eller projekt inom exempelvis idrott, skola och miljö i de städer vi har försäljningskontor och/eller produktion.