© CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Vi sätter standarden för en mer hållbar framtid


Vi på CERTEX är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till ett framtidssäkrat företag. Med vägledning av våra kärnvärden Making things happenFar-sighted och Good to work with i kombination med vårt Lifting KnowHow har vi förutsättningar att driva en hållbar utveckling i vår bransch. Hållbarhet är integrerat i vår värdekedja, med fokus på att erbjuda säkra produkter och lösningar för att möta kundernas kvalitetsförväntningar samt förbättra deras hållbarhetsprestanda.

Hållbar leverantörskedja, hållbar verksamhet och hållbart kunderbjudande är våra tre fokusområden som i sin tur är indelade i tre hållbarhetsteman: människor, klimat och cirkularitet. För varje tema definieras långsiktiga mål och de aktiviteter som behövs för att nå dem. En uppsättning KPI:er rapporteras regelbundet för att se till att vi är på väg i rätt riktning. För att visa att vi aktivt arbetar med miljöfrågorna är vårt miljöledningssystem certifierat i enlighet ISO 14001:2015 och 45001:2018. Med visionen att vara företaget som sätter standarden för en mer hållbar framtid har vi en tuff resa framför oss, men vi är engagerade, låt oss göra detta tillsammans!

Ett gemensamt ansvar


CERTEX är en del av Axel Johnson International där hållbarhet är en grundläggande del och förutsättning för koncernens affärsmodell. Varje dag driver, säkrar och driver våra produkter tusentals applikationer som är nödvändiga för att samhället ska fungera. På Axel Johnson International inser vi att samhället behöver bli mer hållbart och genom att hjälpa våra kunder att hitta optimala tekniska lösningar bidrar vi till en mer hållbar utveckling. Med kunderna i fokus ska koncernens hållbarhetsarbete stärka vår befintliga verksamhet och driva hållbarhetsomställningen i vår bransch. Läs mer om hur gruppen arbetar för en mer hållbar industri på Axel Johnson Internationals hemsida.

 


 

Lifting KnowHow

Med fokus på expertis, kvalitet, säkerhet och service skapar vi de bästa lyftlösningarna för dig som kund. Det, tillsammans med din kunskap, gör att vi kan uppnå säkra lyft och sträva efter att minska antalet lyftrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Vi kallar det The Lifting KnowHow.