Hållbart företag (linlås med växt) | © CERTEX Svenska AB

Vi på CERTEX är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till ett framtidssäkrat företag. Därför vill vi aktivt bidra till att påverka den bransch där vi är verksamma i en mer hållbar riktning. Genom att tillhandahålla mer hållbara erbjudanden till våra kunder samt arbeta för att minska vår egen klimatpåverkan kan vi vara delaktiga i att driva förändringen mot en levande planet och ett rättvist samhälle.


Certifikat ISO 14001, CERTEX SvenskaMed Lifting KnowHow som grund tillsammans med våra kärnvärden; Making things happen, Far-sighted och Good to work with, har vi fokus på hållbarhet genom hela kundresan – från leverantörskedjan, i vår egen verksamhet och i vårt kunderbjudande. I varje steg följer vi upp vårt arbete genom definierade mål, aktiviteter och nyckeltal, som rapporteras två gånger om året. För att visa att vi aktivt arbetar med miljöfrågorna är vårt miljöledningssystem certifierat i enlighet ISO 14001:2015 och 45001:2018. Med visionen att vara företaget som sätter standarden för en mer hållbar framtid har vi en tuff resa framför oss, men vi är fullt engagerade och motiverade. Tillsammans kan vi skapa förändring!

 

Ett gemensamt ansvar

CERTEX är en del av Axel Johnson International och dess koncerngemensamma hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en av koncernens vägledande principer och en grundläggande del av affärsstrategin. Axel Johnson International anser att företagen har en viktig roll i hållbarhetsarbetet och att de kan fungera som en drivkraft i den förändring vi står inför. Läs mer om hur gruppen arbetar mot en mer hållbar industri på Axel Johnson Internationals hållbarhetswebbplats