Arbete på hög höjd ställer krav både på rätt utrustning och på rätt hantering hos dig som användare. Det är också viktigt att du och dina kollegor har kompentens för höghöjdsarbete. Innan du påbörjar ditt arbete är det därför viktigt att du har koll på din utrustning och din omgivning. Gå igenom nedanstående checklista inför varje jobb, så att du kan känna dig säker på din arbetsplats.


 

1. Riskanalys är upprättad

Riskanalysen ska innehålla en bedömning av de tänkbara riskerna som kan uppstå under arbetet. 
Läs mer om regler och riskanalys och vad som är viktigt att ta hänsyn till gällande risker.

2. Räddningsplan finns

Vid en eventuell olycka är det viktigt att räddning kan ske snabbt. Därför ska en räddningsplan upprättas och förankras hos de som arbetar, redan innan arbetet startar. 
Läs mer om räddningsplan och räddning.

3. Rätt utrustning för rätt arbetsmoment

Det är viktigt att du väljer utrustning utifrån dina behov, din arbetsmiljö och det arbete du ska utföra. Utrustningen måste också uppfylla gällande regler och ­kombineras på rätt sätt.
Läs mer om personligt fallskydd och olika typer av fallskyddssystem.

4. Rätt utbildning

Att arbeta i en fallriskmiljö är, utan rätt kunskap och erfarenhet, både krävande och riskfyllt. Se därför till att du har den utbildning som behövs för att du ska ­kunna känna dig säker i ditt arbete.
Läs mer om våra utbildningar.

5. Besiktad utrustning

Din utrustning ska kontrolleras inför vara arbete, men också genomgå en årlig kontroll av behörig person. Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Läs mer om inspektion av fallskyddsutrustning.


Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.