När du arbetar på hög höjd är det viktigt att göra en bedömning av alla risker redan i förväg. För att fallskyddet ska rädda dig vid ett eventuellt fall finns det tre risker du behöver ta hänsyn till: fallfaktor, fallhöjd och pendlingsrisk.


Fallfaktor

För att utvärdera risken vid arbete i fallriskmiljö används begreppet fallfaktor. Fallfaktorn används för att bedöma fallhöjden som användaren kan utsättas för vid ett eventuellt fall. På det sättet kan användaren säkerställa att det inte finns risk för kontakt med en lägre nivå (mark eller avsats).

Användaren ska sträva efter att ha en så hög förankringspunkt som möjligt, vilket motsvarar en låg fall faktor. Detta eftersom en hög förankringspunkt minskar fallhöjden och därmed också risken för skador vid ett fall. I situationer där fallfaktorn är större än 1, alternativt om rörelsefriheten är större än 0,6 m, ska fallskyddsutrustning med  falldämpande funktion användas.

Fallhöjd

För att fallskyddet ska ha önskad effekt krävs att det finns ett fritt utrymme under användaren, där utrustningen kan bromsa fallet. Fallhöjden beror på vilken utrustning som väljs och hur förankringspunkten är placerad. Fallhöjden kan minimeras genom val av fallskyddsblock. Hur fallhöjd beräknas kan ses i nedanstående figur.

Pendlingsrisk

Förankringspunkten för fallskyddet ska placeras lodrätt ovanför användaren, för att förhindra pendling vid fall, vilket kan göra att användaren skadar sig. Om det inte är möjligt att förankra fallskyddssystemet nära arbetsstället kan två punkter på vardera sida om användaren användas för att förhindra pendlingsrörelse vid fall. Vid takarbete
kan pendlingsrisken minskas genom att placera förankringspunkten i ett hörn, 2,5 m från respektive kant.

Fallskyddsutrustning från POWERTEX | © CERTEX