Bärgningsprodukter

CERTEX har ett utbud av sling, som lämpar sig väl för användning som bärgningsstroppar.