CERTEX vill vara en trygg affärspartner för dig som kund. Därför är vi mycket stolta över att vi, som ett av 3% av Sveriges företag, uppnår den högsta kreditratingen AAA och har gjort det sedan 2001. Kreditvärderingssystemet lanserades i Sverige 1989 och företagsvärderingarna uppdateras kontinuerligt för att bibehålla träffsäkerheten.

För att ett aktiebolag ska kunna bli bedömda med AAA, krävs att företaget omsätter mer än två miljoner kronor, har ett beräknat eget kapital på minst tvåhundratusen kronor, har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Företaget måste även ha en revisor.

Kreditratingen baseras på fyra olika delomdömen på ett företag: 

  1. Betalningsförmåga
  2. Ålder/verksamhet
  3. Ekonomi
  4. Ägare/ledning

Det är kombinationen av de olika delomdömen som fastställer den aktuella kreditratingen för ett företag. Läs mer om ratingen hos Bisnode.