Dennis Jensen började som verkstadsarbetare på CERTEX i Malmö 2012 och har under åren fått fler och större ansvarsområden på sitt bord. Numera är han servicetekniker och även en av hjärnorna bakom utvecklingen av CERTEX kundsystem CertMax+ som förbättrar servicearbetet och kommunikationen med företagets kunder – ett system som Dennis brinner för att ständigt göra ännu bättre.

Hej, Dennis! Kan du berätta hur din arbetsdag ser ut?

­– Absolut! Som servicetekniker arbetar vi med förebyggande service, besiktningar och vid behov även reparationer av lyft- och fallskyddsutrustning. Vi får våra servicebesök tilldelade till oss via vår koordinator och vi besöker i snitt kring 2–3 kunder per vecka beroende på vad som behöver göras. I och med att utrustningarna måste inspekteras minst en gång under varje 12-månadersperiod och för vissa anordningar även oftare än så, så har vi fullt upp med att säkerställa att säkerheten är på topp ute hos våra kunder.

En av CERTEX grundpelare är säkerhet och det är något som Dennis verkligen vill hjälpa företagets kunder med.

– De allra flesta kunder är mycket positiva och tillmötesgående när vi kommer för att kontrollera deras utrustning. Vi har en bra dialog och får ofta frågor om hur de kan förbättra och uppgradera säkerheten ytterligare. Då känns det verkligen som att de tar sin personals säkerhet på allvar. Visst, det finns även företag som kanske tycker att det blir onödiga avbrott med inspektioner och besiktningar, men vårt jobb är ju bokstavligt talat livsviktigt – vår första och största prioritet är att se till att de anställda kan komma hem oskadda till sina familjer efter arbetsdagens slut. Det gör att vårt jobb känns mycket betydelsefullt och givande.


”Vår första och största prioritet är att se till att de anställda kan komma hem oskadda
till sina familjer efter arbetsdagens slut"


Vad är det bästa med att jobba på CERTEX?

– Internt i företaget har vi en väldigt öppen och hjälpsam arbetsmiljö där alla hjälper alla. Det finns ingen prestige utan alla får sin röst hörd och möjlighet att få sina förbättringsidéer genomförda. Det bästa med jobbet ut mot våra kunder är att ingen dag är den andra lik. Vi blir ständigt ställda inför nya utmaningar som kräver nya smarta lösningar. Vi på CERTEX har ett renommé om att vara snabba, kunniga och ha förmågan att se helhetsbilden över säkerhetsarbetet på företagen och det tror jag är vad som skiljer oss gentemot många av våra kollegor i branschen.

Kan du berätta mer om utvecklingen av CertMax+?

– CertMax+ är ett system som ger våra kunder en tydlig översikt av den utrustning de har, när det är dags för besiktning och vad som står på tur att servas. Det tidigare systemet hade vissa brister och jag blev med tiden den som de övriga teknikerna ställde frågor till. Jag har alltid haft ett eget intresse för programutveckling så jag satte mig ner och konfigurerade systemet efter våra egna och våra kunders behov. De första förbättringarna fick väldigt bra feedback från styrelsen och jag fick efter det huvudansvaret för att driva och utveckla CertMax+ systemet. Idag har vi närmare 400 användande kunder och det känns fantastiskt när kunder upptäcker vilka fördelar som systemet ger.

hjälm lifting knowhowUtöver ditt yrke, vad brinner du för?

– Att verkligen vara närvarande och fokuserad i allt jag gör – oavsett om det är i dialogen med kunderna eller när jag kommer hem till familjen. Det känns väldigt viktigt att behålla en sund balans mellan jobb och fritid, så när jag går hem för dagen så blir jag familjefadern på heltid.

Vilka utmaningar ser du i framtiden?

– Det kommer alltid att finnas riskmoment och säkerhetsdetaljer som behöver förbättras på arbetsplatserna därute. Det känns dock tydligt att vi i Sverige är i framkant gällande säkerhetsarbeten inom lyft- och fallskydd och vi kommer se till att vi fortsätter att vara det, avslutar Dennis.

Läs mer om våra servicetjänster, eller kontakta oss för att boka ett besök.