Icon sustainable customer offer

Långsiktig säkerhet och hållbarhet


Varje dag säkrar våra produkter och Lifting KnowHow tusentals lyftoperationer i en stor spridning av branscher. Vi sätter vår stolthet i att erbjuda säkra produkter och tjänster för att möta kundernas kvalitetsförväntningar och för att förbättra deras hållbarhetsprestanda. Med en lång historia och erfarenhet inom lyftbranschen har vi utvecklat nödvändig kunskap för att ställa rätt krav på produkterna som möjliggör långsiktig säkerhet och hållbarhet.

Säkra produkter med rätt kvalitetsnivå


I linje med vårt kundlöfte Lifting KnowHow hjälper vi alltid dig som kund att välja rätt produkt för varje behov. Utifrån vår erfarenhet och expertis erbjuder vi säkra produkter med rätt kvalitetsnivå, vilket säkerställer en smidig drift med produkter som håller. Genom vårt tjänsteerbjudande strävar vi efter att förlänga livstiden för våra produkter. Med vårt utbud av tjänster kan vi dessutom hjälpa kunder att göra en korrekt bedömning om det är rätt tidpunkt att byta produkter eller inte – både utifrån ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv.


Som CERTEX-kund ska du känna dig trygg med att du får en produkt som lever upp till höga krav när det gäller både kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Vi tar vårt ansvar som företag både för att uppfylla kraven idag, men också för att säkerställa en långsiktig hållbarhet

Emma Max, marknadschef CERTEX 

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Från linjär till cirkulär 


Genom att erbjuda mer hållbara erbjudanden och tillsammans med våra kunder utforska nya alternativa affärslösningar kan vi bidra till en mer effektiv resursanvändning samt möjliggöra kostnadsminskningar.

Vi söker kontinuerligt efter partnerskap som leder till produkt- och tjänsteinnovationer med minskad miljöpåverkan. Det långsiktiga målet är att alla produkter från CERTEX ska vara möjliga att återanvända eller återvinna för att därigenom bidra till en cirkulär materialström. Naturligtvis utan att tumma på vare sig kvalitet eller säkerhet. 


Hållbarhet i leverantörskedjan

Genom att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och uppfyller våra hållbarhetsstandarder ser vi till att alla länkar i kedjan delar samma mål, en hållbar leverantörskedja.

Hållbarhet i verksamheten

Vi strävar efter att uppnå en hållbar verksamhet genom resurseffektivitet och engagerade medarbetare.