Vi tar ansvar för våra produkter genom hela värdekedjan. Det gör vi genom att ställa krav på våra produkter och ge förutsättningar för långsiktig säkerhet och hållbarhet genom utbildning och service. Tack vare vår erfarenhet och kunskap kan vi tillsammans med våra kunder ta fram lösningar som ger en minskad klimatpåverkan.


 

I linje med vårt kundlöfte Lifting KnowHow hjälper vi alltid dig som kund att välja rätt produkt för varje behov. Utifrån vår erfarenhet och expertis erbjuder vi säkra produkter med rätt kvalitetsnivå, vilket säkerställer en smidig drift med produkter som håller. Genom vårt tjänsteerbjudande strävar vi efter att förlänga livstiden för våra produkter. Med vårt utbud av tjänster kan vi dessutom hjälpa kunder att göra en korrekt bedömning om det är rätt tidpunkt att byta produkter eller inte – både utifrån ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv.


”Som CERTEX-kund ska du känna dig trygg med att du får en produkt som lever upp till höga krav när det gäller både kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Vi tar vårt ansvar som företag både för att uppfylla kraven idag, men också för att säkerställa en långsiktig hållbarhet”

Emma Max, marknadschef CERTEX


Från linjär till cirkulär

Genom att erbjuda mer hållbara erbjudanden och tillsammans med våra kunder utforska nya alternativa affärslösningar kan vi bidra till en mer effektiv resursanvändning samt möjliggöra kostnadsminskningar. Vi söker kontinuerligt efter partnerskap som leder till produkt- och tjänsteinnovationer med minskad miljöpåverkan. Det långsiktiga målet är att alla produkter från CERTEX ska vara möjliga att återanvända eller återvinna för att därigenom bidra till en cirkulär materialström. Naturligtvis utan att tumma på vare sig kvalitet eller säkerhet.