Förankringspunkter

Det personliga fallskyddet ska alltid fästas i en förankringspunkt. Vi erbjuder flera olika typer av förankringspunkter, både för permanent och tillfällig montering.