Gruvindustrin, kranar, hissar och livbåtar. Det finns många exempel på tillämpningar där stållinor helt enkelt inte får brista. För att vara på den säkra sidan byter många företag idag ut sina linor efter förutbestämda tids­intervall. Vid ­komplicerade konstruktioner är linbyte dock en tidskrävande och kostsam process. Med NDT-teknik kan ­kvaliteten på en stållinas insida kontrolleras utan att demontera dem. Med regelbundna röntgentillfällen kan linans livslängd förlängas och linorna slipper bytas i onödan.

Genom att vara säker på linans skick, stärks även säkerheten på ­arbetsplatsen. 
En okulär besiktning av stållinor är ofta svår att genomföra, på grund av att linan är infettad. Detta gör att det är svårt att se utvändigt slitage. Invändig korrosion är omöjlig att se, då utsidan i det fallet kan vara helt opåverkad. ­Beroende på linans konstruktion och användningsområde kan linan även ut­sättas för vridningar som kan slita på insidan.

Genom linröntgen med NDT-teknik (Non Destructive Testing) kan eventuella trådbrott i linans insida upp­täckas – utan att behöva demontera eller öppna upp den. 
Linröntgen kan utföras på de flesta typer av stållinor, dock ej rostfria, och nästan helt oavsett det utvändiga skicket. När ett brott, korrosion eller annat slitage uppstår i linan, skapas ett motstånd i linans magnetflöde. Motståndet upptäcks av en sensor med två magnetpoler som förs längst linans utsida. Sensorn ger information om exakt var slitaget är och hur mycket det påverkar linans kvalitet. CERTEX använder sensorer som produceras av italienska AMC.

Kontroll av stållinan med hjälp av linröntgen kan ske antingen vid ett tillfälle, genom ett servicebesök av CERTEX, alternativt kan permanenta sensorer installeras för konstant monitorering av stållinan. En permanent installation är att rekommendera i verksamheter där driftstopp för linbyte behöver planeras i förväg, eftersom monitorering av stållinans skick kan minska eventuellt oplanerat underhåll.

Kontakta oss för mer information eller för att boka linröntgen.

 

 

Ladda ned vårt produktblad

Fördelarna med linröntgen:

  • Repeterbart.
  • Identifierar slitage, trådbrott och korrosion.
  • Påverkas inte av linfetter eller stållinans utvändiga skick.
  • Snabbt att utföra, vilket ger liten påverkan på den ordinarie verksamheten.
  • Dokumentation för uppföljning.
  • Möjlighet att jämföra utvecklingen av stållinans slitage mellan två tillfällen.
  • Proaktiv analys kan ske, genom att granska regelbundna mätningar.
  • Kostnadsbesparing – potentiellt längre livslängd för stållinan.
  • Hållbart – om onödiga byten av stållinan kan förhindras.

Intresserad av att förlänga livslängden på dina stållinor?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan, så kontaktar vi dig och berättar mer om hur linröntgen kan användas för just din verksamhet.